Vedtatt av kommunestyret 21.12.2022 - Gjeldende fra 1.1.2023

Opphold

100 % 41 timer i uken eller mer 3.000 per måned
80 % 33 - 40 timer i uken 2.500 per måned
60 % 29 - 32 timer i uken 1.900 per måned
40 % 17 - 24 timer i uken 1.300 per måned

Søskenmoderasjon

For søsken nr. 2, rabatt på den rimeligste plassen 30 %
For søsken nr. 3 eller flere, rabatt på den rimeligste plassen 50 %

Måltider

Hel plass, med alle måltider 389 per måned
Hel plass, uten frokost (Meldal, Storås, Krokstadøra, Lensvik og Mølnbukt) 334 per måned
Beløpet justeres prosentvis i forhold til redusert plass  

Inntektsgrense

Nasjonale bestemmelser sier at familier ikke skal betale mer enn seks prosent av husholdningens samlede inntekt. Inntektsgrensen fastsettes i statsbudsjettet og fra 1. januar 2023 er inntektsgrensen på 550 000 kroner.

Inntektsgrensen for gratis kjernetid i barnehage for barn i alderen 2 - 5 år i familier med lav inntekt prisjusteres til 615 590 kroner fra 1. august 2023.