Vedtatt av kommunestyret 19.12.2023 - Gjeldende fra 01.01.2024

Opphold

  

2024 fram til 1. august

2024 fra 1. august

100 %41 timer i uken eller mer3.000 per måned2.000 per måned
80 %33 - 40 timer i uken2.500 per måned1.700 per måned
60 %29 - 32 timer i uken1.900 per måned1.300 per måned
40 %17 - 24 timer i uken1.300 per måned900 per måned

Søskenmoderasjon

For søsken nr. 2, rabatt på den rimeligste plassen30 %
For søsken nr. 3 eller flere, rabatt på den rimeligste plassen100 %

Måltider

Hel plass, med alle måltider406 per måned
Hel plass, uten frokost (Meldal, Storås, Krokstadøra, Lensvik og Mølnbukt)348 per måned
Beløpet justeres prosentvis i forhold til redusert plass 

Inntektsgrense

Nasjonale bestemmelser sier at familier ikke skal betale mer enn seks prosent av husholdningens samlede inntekt. Inntektsgrensen fastsettes i statsbudsjettet og fra 1. januar 2023 er inntektsgrensen på 550 000 kroner.

Inntektsgrensen for gratis kjernetid i barnehage for barn i alderen 2 - 5 år i familier med lav inntekt prisjusteres til 615 590 kroner fra 1. august 2023.
Dette prisjusteres til 642 700 kroner fra 1. august 2024.