Ungdomskontakten har fokus på forebyggende arbeid i form av oppsøkende og individuell oppfølging på ungdommenes premisser. Tilbudet retter seg mot ungdom i alderen 13-20 år og er gratis. Det er et lavterskeltilbud og er frivillig.

I møte med ungdomskontakten vil du møte en trygg voksen som er der for deg.

Ungdomskontakten har mulighet til å avtale møter hvor du føler det trygt. Dette kan for eksempel være for samtale ute, på helsestasjonen, hjemme eller på skolen. Ved kontakt avtaler vi sammen det som passer deg.

Oppsøkende sosialt arbeid

Ungdomskontakten har fokus på oppsøkende sosialt arbeid gjennom å være til stede der hvor ungdommen ferdes. Det være seg skolen, fritidsklubben og ulike aktiviteter.

Individuell oppfølging

Ved individuelle samtaler med ungdommer har ungdomskontakten fokus på å skape en relasjon hvor vi sammen finner mestring og ser på framtiden. Vi kan ha samtaler om det du ønsker å formidle, som for eksempel angst, rus, karriere, vennskap, ensomhet, familie og skole. Listen kan være lang, så ikke nøl med å ta kontakt. Sammen finner vi en løsning.

Samarbeid

For å kunne ha et helhetsbilde av ungdom og miljøet, samarbeider ungdomskontakten med ulike aktører. Det være seg familiesentret, skolene, helsesykepleiere, fritidsklubbene, barnevernstjenesten, Nav og politiet. 

Taushetsplikt

Ungdomskontakten har taushetsplikt!

Ungdomskontakten har meldeplikt. Det betyr at om du forteller noe som kan være til skade for deg selv eller mennesker rundt deg, så er ungdomskontakten lovpålagt å gå videre med dette. Dette skjer ikke uten at ungdomskontakten informerer deg om det.