Lag, organisasjoner og privatpersoner som ønsker å leie kommunale lokaler, gjør dette på følgende måte:

Bestilling

Ved bestilling må leietaker gi følgende opplysninger:

  • Navn på lag/organisasjon, eventuell ansvarlig arrangør for private arrangement.
  • Navn på kontaktperson
  • Ukedag og tidspunkt for leie, og hvor ofte aktiviteten foregår.
  • Maksimum antall som deltar på aktiviteten.