Lag, organisasjoner og privatpersoner som ønsker å leie kommunale lokaler, gjør dette på følgende måte:

Vi gjør oppmerksom på at det ikke åpnes for utleie ved helsetun eller sykehjem.

Bestilling

Ved bestilling må leietaker gi følgende opplysninger:

  • Navn på lag/organisasjon, eventuell ansvarlig arrangør for private arrangement.
  • Navn på kontaktperson, som er ansvarlig for at smittevernreglene overholdes og at punktene på sjekklisten gjennomføres og kvitteres ut.
  • Ukedag og tidspunkt for leie, og hvor ofte aktiviteten foregår.
  • Maksimum antall som deltar på aktiviteten.

I dialog med Orkland kommune blir man enige om aktuelt lokale som er stort nok til at avstandsreglene kan opprettholdes.  Det er leietaker sitt ansvar at avstandsreglene ivaretas.

Liste over de som er til stede utarbeides av arrangøren og forevises kommunen ved behov for smittesporing. Listen skal slettes etter 10 dager.

Det er leietaker sitt ansvar å avsette tid til nødvendig overflaterenhold i leieperioden.

Leiekontrakt utarbeides og underskrive av partene.

Før bruk av lokalet

Før bruk av kommunalt lokale skal følgende oppgaver utføres og kvitteres ut av leietaker:

avkryssingsboks.jpg  Ingen personer med uavklarte forkjølelse/luftveissymptomer deltar.

avkryssingsboks.jpg  Alle deltakere spriter/vasker av hendene før utleielokalet benyttes.

avkryssingsboks.jpg  Hver enkelt har bare med seg det mest nødvendige inn i lokalet eller garderoben.

Etter bruk av lokalet

Etter bruk av kommunalt lokale skal følgende oppgaver utføres og kvitteres ut av leietaker:

avkryssingsboks.jpg  Fellesutstyr som benker, stoler, bord, baller, mål med mer er tørket av.

avkryssingsboks.jpg  Toaletter og håndtak inn til toaletter er tørket av. Det samme med servant, blandebatteri og eventuelt andre kontaktpunkter  

avkryssingsboks.jpg  I garderoben er klesoppheng tørket av.  Benker og dørhåndtak er rengjort.

avkryssingsboks.jpg  I dusj er blandebatteri og området rundt batteriet tørket av.

avkryssingsboks.jpg  På vei ut - tørk av strømbrytere og håndtak!  

Diverse

  • Sprit/desinfeksjonsmiddel for desinfisering av hender er leietakers ansvar.
  • Rengjøringsmiddel og utstyr for renhold etter bruk er kommunens ansvar.
  • Det er leietakers ansvar å etterleve retningslinjene og kvittere ut sjekklisten.
  • Utfylt og signert sjekkliste legges på nærmere anvist sted ved hvert enkelt lokale.   
  • Hvis en løpende aktivitet kommer i konflikt med nødvendig kommunal drift, vil utleie utgå i det aktuelle tidspunktet.

Retningslinjen er gjeldende fra tirsdag 8. september 2020 og inntil videre.