Vedtatt av kommunestyret 21.12.2022 - Gjeldende fra 1.1.2023

Praktisk bistand (Hjemmehjelp)

Inntekt (1G = 118 620 kroner per 1.5.2023)  
Under 2G 220 kr/måned
2G – 3G 828 kr/måned
3G – 4G 1.325 kr/måned
Over 4G 2.043 kr/måned
Timepris 254 kr/time

Opphold i institusjon

Vedtatt av kommunestyret 21.12.2022 - Gjeldende fra 1.1.2023  
Natt- eller dagopphold 105 kr/dag/natt
Døgnopphold 185 kr/døgn

Leie av trygghetsalarmer

Inntekt (1G = 118 620 kroner per 1.5.2023)  
Under 2G 88 kr/måned
Over 2G 183 kr/måned

Utkjøring av tekniske hjelpemidler

Vedtatt av kommunestyret 15.12.2021 - Gjeldende fra 1.1.2022  
Leie av tekniske hjelpemidler fra det kommunale lageret Gratis
Utkjøring av hjelpemidler 348 kr

Dagsenter

Dagsenter 221 kr/dag
Dagsenter for demente 94 kr/dag

Husleie i kommunale leiligheter/boligbygg og lokaler som ikke reguleres ut fra kontrakt

Leieprisen for kommunale leiligheter øker i henhold til husleielovens bestemmelser; generell økning tilsvarende økning i konsumprisindeksen. Regulering skjer fortløpende.

Ved inngåelse av nye kontrakter tilpasses leien til ”gjengs leie” for tilsvarende boforhold i Orkland, forsiktig vurdert.

Husleien i pensjonist- og omsorgsboliger endres kun i henhold til endringer i konsumprisindeksen.

Leie for lokaler som ikke reguleres i samsvar med inngått kontrakt økes med 5,1 prosent fra 1. januar 2023.

Friskliv og rehabilitering

Vedtatt av kommunestyret 21.12.2022 - Gjeldende fra 1.1.2023  
Ridefysioterapi                                                                             161 kr/behandling
Trimrom Fannrem og Krokstadøra -
egentrening for brukere tildelt tjeneste
420 kr/6 måneder
Trimrom Fannrem og Krokstadøra - lag og foreninger/bedrifter 262 kr/time
Trimrom Krokstadøra - privat treningsavtale (befolkningen over 15)  157 kr/måned
  942 kr/6 måneder
Trimrom Krokstadøra - privat treningsavtale (befolkningen over 15)
Familiemedlemskap
315 kr/måned
  1.890 kr/6 måneder
Bassengtilbud Meldal og Krokstadøra -
kombinasjon av behandling og frisklivstilbud
  420 kr/semester 
31 kr/gang
Sterk og stødig
Krokstadøra, Meldal, Løkken, Orkanger, Fannrem, Svorkmo, Lensvik
472 kr/15 ganger
Mestringstreff for personer med langvarig sykdom/plager for å mestre hverdagen gratis
Hverdagsglede 315 kr/kurs
Bra Mat Kurs 315 kr/kurs
Tobakkslutt 315 kr/kurs

Ved tilbudene hvor det er behov for nøkkelkort dekkes dette av brukeren selv. Engangsavgift kr. 50.