Vedtatt av kommunestyret 15.12.2021 - Gjeldende fra 1.1.2022

Praktisk bistand (Hjemmehjelp)

Inntekt (1G = 106 399 kroner per 1.5.2021)  
Under 2G 215 kr/måned
2G – 3G 790 kr/måned
3G – 4G 1.263 kr/måned
Over 4G 1.947 kr/måned
Timepris 242 kr/time

Opphold i institusjon

Natt- eller dagopphold 100 kr/dag/natt
Døgnopphold 180 kr/døgn

Leie av trygghetsalarmer

Inntekt (1G = 106 399 kroner per 1.5.2021)  
Under 2G 84 kr/måned
Over 2G 174 kr/måned

Utkjøring av tekniske hjelpemidler

Leie av tekniske hjelpemidler fra det kommunale lageret Gratis
Utkjøring av hjelpemidler 332 kr

Dagsenter

Dagsenter 211 kr/dag
Dagsenter for demente 89 kr/dag

Husleie i kommunale leiligheter/boligbygg og lokaler som ikke reguleres ut fra kontrakt

Leieprisen for kommunale leiligheter øker i henhold til husleielovens bestemmelser; generell økning tilsvarende økning i konsumprisindeksen. Regulering skjer fortløpende.

Ved inngåelse av nye kontrakter tilpasses leien til ”gjengs leie” for tilsvarende boforhold i Orkland, forsiktig vurdert.

Husleien i pensjonist- og omsorgsboliger endres kun i henhold til endringer i konsumprisindeksen.

Leie for lokaler som ikke reguleres i samsvar med inngått kontrakt økes med 1,6 prosent fra 1.1.2022.

Friskliv og rehabilitering

Ridefysioterapi                                                                             154 kr/behandling
Trimrom Fannrem og Krokstadøra -
egentrening for brukere tildelt tjeneste
400 kr/6 måneder
Trimrom Fannrem og Krokstadøra - lag og foreninger/bedrifter 250 kr/time
Trimrom Krokstadøra - privat treningsavtale (befolkningen over 15)  150 kr/måned
  900 kr/6 måneder
Trimrom Krokstadøra - privat treningsavtale (befolkningen over 15)
Familiemedlemskap
300 kr/måned
  1.800 kr/6 måneder
Bassengtilbud Meldal og Krokstadøra -
kombinasjon av behandling og frisklivstilbud
  400 kr/semester 
30kr/gang
Sterk og stødig
Krokstadøra, Meldal, Løkken, Orkanger, Fannrem, Svorkmo, Lensvik
450 kr/gang
Mestringstreff for personer med langvarig sykdom/plager for å mestre hverdagen gratis
Hverdagsglede 300kr/kurs
Bra Mat Kurs 300 kr/kurs
Tobakkslutt 300 kr/kurs

Ved tilbudene hvor det er behov for nøkkelkort dekkes dette av brukeren selv. Engangsavgift kr. 50.