Vedtatt av kommunestyret 19.12.2023 - Gjeldende fra 01.01.2024

Praktisk bistand (Hjemmehjelp)

Inntekt (1G = 118 620 kroner per 1.5.2023) 
Under 2G 230 kr/måned
2G – 3G864 kr/måned
3G – 4G1.382 kr/måned
Over 4G2.131 kr/måned
Timepris265 kr/time

Opphold i institusjon

Vedtatt av kommunestyret 19.12.2023 - Gjeldende fra 01.01.2024 
Natt- eller dagopphold110 kr/dag/natt
Døgnopphold193 kr/døgn

Servicepakke for beboere i heldøgns omsorgsboliger (HDO-boliger)

Servicepakke                                                                              6.053 kr/måned
Servicepakke Solhagen5.821 kr/måned

Leie av trygghetsalarmer

Inntekt (1G = 118 620 kroner per 1.5.2023) 
Under 2G92 kr/måned
Over 2G191 kr/måned

Matombringing

Middagsombringing121 kr/porsjon
Tørrvarer67 kr/porsjon

Utkjøring av tekniske hjelpemidler

Vedtatt av kommunestyret 19.12.2023 - Gjeldende fra 01.01.2024 
Leie av tekniske hjelpemidler fra det kommunale lageretGratis
Utkjøring av hjelpemidler363 kr

Dagsenter

Dagsenter231 kr/dag
Dagsenter for demente98 kr/dag

Husleie i kommunale leiligheter/boligbygg og lokaler som ikke reguleres ut fra kontrakt

Leieprisen for kommunale leiligheter øker i henhold til husleielovens bestemmelser; generell økning tilsvarende økning i konsumprisindeksen. Regulering skjer fortløpende.

Ved inngåelse av nye kontrakter tilpasses leien til ”gjengs leie” for tilsvarende boforhold i Orkland, forsiktig vurdert.

Husleien i omsorgsboliger endres kun i henhold til endringer i konsumprisindeksen.

Leie for lokaler som ikke reguleres i samsvar med inngått kontrakt økes med 4,3 prosent fra 1. januar 2024.

Friskliv og rehabilitering

Vedtatt av kommunestyret 19.12.2023 - Gjeldende fra 01.01.2024 
Ridefysioterapi                                                                            161 kr/behandling
Trimrom Fannrem og Krokstadøra -
egentrening for brukere tildelt tjeneste
420 kr/6 måneder
Trimrom Fannrem og Krokstadøra - lag og foreninger/bedrifter260 kr/time
Trimrom Krokstadøra - privat treningsavtale (befolkningen over 15) 160 kr/måned
Trimrom Krokstadøra - privat treningsavtale (befolkningen over 15)
Familiemedlemskap
320 kr/måned
Bassengtilbud Meldal og Krokstadøra -
kombinasjon av behandling og frisklivstilbud
  400 kr/semester 
30 kr/gang
Sterk og stødig
Krokstadøra, Meldal, Løkken, Orkanger, Fannrem, Svorkmo, Lensvik
450 kr/15 ganger
Mestringstreff for personer med langvarig sykdom/plager for å mestre hverdagengratis
Hverdagsglede300 kr/kurs
Bra Mat Kurs300 kr/kurs
Tobakkslutt300 kr/kurs

Ved tilbudene hvor det er behov for nøkkelkort dekkes dette av brukeren selv.