Vedtatt av kommunestyret 18.12.2019

10.2.6 Praktisk bistand (Hjemmehjelp)

Inntekt (1G = 99 858 per 1.5.2019)  
Under 2G 210 kr/måned
2G – 3G 750 kr/måned
3G – 4G 1.200 kr/måned
Over 4G 1.850 kr/måned
Timepris 230 kr/time

10.2.7 Opphold i institusjon

Natt- eller dagopphold 90 kr
Døgnopphold 170 kr

10.2.8 Leie av trygghetsalarmer

Inntekt (1G = 99 858 per 1.5.2019)  
Under 2G 80 kr/måned
Over 2G 165 kr/måned

10.2.10 Utkjøring av tekniske hjelpemidler

Leie av tekniske hjelpemidler fra det kommunale lageret Gratis
Utkjøring av hjelpemidler 315 kr

10.2.11 Dagsenter

Dagsenter 200 kr/dag
Dagsenter for demente 85 kr/dag

10.2.18 Husleie i kommunale leiligheter/boligbygg og lokaler som ikke reguleres ut fra kontrakt

Leieprisen for kommunale leiligheter øker i henhold til Husleielovens bestemmelser; generell økning tilsvarende økning i konsumprisindeksen. Regulering skjer fortløpende.

Ved inngåelse av nye kontrakter tilpasses leien til ”gjengs leie” for tilsvarende boforhold i Orkdal, forsiktig vurdert.

Husleien i pensjonist- og omsorgsboliger endres kun i henhold til endringer i konsumprisindeksen.

Leie for lokaler som ikke reguleres i samsvar med inngått kontrakt økes med 3,1 % fra 1.1.2020