Om tildelingskontoret

Tildelingskontoret tar imot henvendelser og søknader om helse- og omsorgstjenester og kommunale boliger.

Vi vil vurdere søknaden etter en individuell kartlegging, og i samråd med deg finne ut hvilke tjenester som best kan oppfylle dine behov på en forsvarlig måte.

Tildelingskontoret har det overordnede ansvaret for å koordinere tjenestene til deg som har behov for langvarige og koordinerte tjenester.

Sykehjem

Les mer under Sykehjem