Om tildelingskontoret

Tildelingskontoret tar imot henvendelser og søknader om helse- og omsorgstjenester og kommunale boliger.

Vi vil vurdere søknaden etter en individuell kartlegging, og i samråd med deg finne ut hvilke tjenester som best kan oppfylle dine behov på en forsvarlig måte.

Tildelingskontoret har det overordnede ansvaret for å koordinere tjenestene til deg som har behov for langvarige og koordinerte tjenester.

Ledsagerbevis

Ledsagerordningen er for mennesker som trenger ledsager når de deltar på kultur- og fritidstilbud. Ledsagerbeviset er en bekreftelse overfor arrangør at hjelpebehovet er reelt. Beviset lar ledsageren komme gratis med, mens innehaveren betaler vanlig pris.

Hvem kan benytte ordningen?

Alle som har behov for bistand kan søke om ledsagerbevis. Bistandsbehovet må normalt være av minst 2-3 års varighet.

Det er den enkelte selv, som er innehaver av beviset, som velger hvem som skal være ledsager. Det kan være en venn, et familiemedlem, fritidsassistent, støttekontakt eller andre.

Hvor kan ledsagerbeviset brukes?

Beviset vil kunne brukes ved alle institusjoner og arrangement som har akseptert ordningen, over hele landet, samt offentlig transport som buss og tog. Ved bruk utenfor Orkland må den enkelte kommune kontaktes for å få oversikt over tilgjengelige brukersteder. Arrangører og lokaler som aksepterer ordningen markerer dette ofte med det offentlige fastsatte symbolet for ledsager ved inngang/luke og lignende.

Du må selv undersøke om kortet aksepteres på det gjeldende stedet. Ved enkelte arrangement er det et begrenset ant. ledsagerbilletter. Ledsager gis ikke fortrinn framfor det øvrige publikum, og man kan ikke kreve å komme inn hvis det er fullt. Billetter må forhåndsbestilles der det er nødvendig, og det må opplyses om at man skal ha med ledsager.

Ønsker du å søke denne tjenesten?

Last ned utskriftsvennlige skjema i pdf-format fra boksen til høyre på denne side.

Sykehjem

Les mer under Sykehjem