I Orkland har vi flotte turmuligheter – hele året. Friluftsliv er viktig i kommunens folkehelsearbeid og vi ønsker å legge til rette for at flest mulig får ta del i et aktivt friluftsliv.

Naturen og turløypenettet vårt er et eldorado for sykling, gå- og skiturer. Mye takket være idrettslag og frivillige organisasjoner som gjør en viktig jobb med vedlikehold av løypenettet og preparering av skiløyper.

Allemannsretten følger av friluftsloven og er grunnlaget for friluftslivet i Norge. Den gir rett til fri ferdsel til fots og på ski i utmark, men innebærer også noen plikter.

Allemannsretten gjelder for alle og består av rett til opphold (bl.a. telting, bading og rasting), ferdsel og høsting. Bruk av allemannsretten er gratis og uavhengig av hvem som er grunneier.

Det er likevel en forutsetning at opphold, ferdsel og høsting skal skje på en hensynsfull måte. Man plikter å ta hensyn til andre som er ute i naturen, fastboende, hyttebeboere og landbruksnæringen.

Gjennomføring av større arrangementer, samt merking og tilrettelegging av stier, løyper og rasteplasser forutsetter tillatelse fra grunneier og kommunen.

Husk også bålforbudet fra 15. april til 15. september og båndtvangen fra 1. april til 20. august. Kommunen minner også alle hundeeiere og hundepassere om at det er båndtvang for hund hele året i turløypa Orklaparken, inklusive Gammelosen, turstien langs Orkla-Grønøra vest og Råbygdfjæra.

 

Bålforbud i skog og utmark

Det generelle bålforbudet varer fra 15. april til 15. september. I denne perioden er hovedregelen at det ikke er lov med bruk av åpen ild i skog og utmark.

Det betyr at du ikke kan fyre opp for eksempel bål, engangsgriller eller bålpanner på skogsturen i denne perioden. Unntaket er dersom det åpenbart ikke er fare for brann, for eksempel ved at det ligger snø på bakken.

Bålforbudet gjelder ikke på tilrettelagte bålplasser, i fjæra, på gårdsplasser, hustomter osv., forutsatt at det er sikker avstand til skog og lyng, tørt løv og gras. Grilling i hagen rammes altså ikke av bålforbudet, men man er allikevel nødt til å bruke hodet.

Alle er pålagt å være aktsomme ved bruk av ild, og dette gjelder ikke bare i perioden med bålforbud. Bakken er ofte tørrere enn man tror, og dersom det er fare for brann er det ikke lov å gjøre opp ild.

Moralen er:

Er du usikker på om det er trygt å tenne bål - la det være!

Båndtvang

I tiden fra og med fra 1. april til og med 20. august er det generell båndtvang for hund.

Dette innebærer at alle hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig inngjerdet under hele perioden. Grunnen til dette er at dyrelivet er ekstra sårbart i denne perioden, og for å sikre at hunder ikke skremmer opp eller jager fugl, vilt og beitedyr.

I Orkland gjelder forskrift om hundehold vedtatt av kommunestyret 26.10.2022

Kommunen kan gi unntak fra båndtvangsbestemmelsene, for eksempel i forbindelse med jaktprøver eller fugletaksering. Kommunen kan også godkjenne egne områder hvor det skal være lov til å slippe hunden uavhengig av båndtvangsperioden.

Utenom den generelle tiden for båndtvang kan hunden gå løs, dersom den er under kontroll.

Dersom man møter en hund som er løs i strid med reglene om båndtvang, kan man fange den inn og levere den tilbake til eieren hvis denne er i nærheten, eller ta hånd om hunden på forsvarlig og lovlig måte. Dersom dette ikke er mulig, skal den leveres til politiet. Politiet kan kontaktes på tlf 02800

Reglene for båndtvang følger av hundeloven.

Fiskekart

Fiskekart utarbeidet av Orkdal utmarksråd

fiskekart_orkdal_utmarksråd.jpg