I Orkland har vi flotte turmuligheter – hele året. Friluftsliv er viktig i kommunens folkehelsearbeid og vi ønsker å legge til rette for at flest mulig får ta del i et aktivt friluftsliv.

Naturen og turløypenettet vårt er et eldorado for sykling, gå- og skiturer. Mye takket være idrettslag og frivillige organisasjoner som gjør en viktig jobb med vedlikehold av løypenettet og preparering av skiløyper.

Allemannsretten følger av friluftsloven og er grunnlaget for friluftslivet i Norge. Den gir rett til fri ferdsel til fots og på ski i utmark, men innebærer også noen plikter.

Allemannsretten gjelder for alle og består av rett til opphold (bl.a. telting, bading og rasting), ferdsel og høsting. Bruk av allemannsretten er gratis og uavhengig av hvem som er grunneier.

Det er likevel en forutsetning at opphold, ferdsel og høsting skal skje på en hensynsfull måte. Man plikter å ta hensyn til andre som er ute i naturen, fastboende, hyttebeboere og landbruksnæringen.

Gjennomføring av større arrangementer, samt merking og tilrettelegging av stier, løyper og rasteplasser forutsetter tillatelse fra grunneier og kommunen.

Husk også bålforbudet fra 15. april til 15. september og båndtvangen fra 1. april til 20. august.