Leie av gymsal til trening for barn og ungdom under 19 år er fra desember 2022 gratis. Leie av gymsal til arrangement, turneringer og lignende er ikke gratis, se prislister under.

Løkken kulturhus

Leie av deler av bygget til inntektsgivende arrangementer som offentlige fester, salgsmesser og så videre
Inkluderer sal 1, foaje, kjøkken, garderobe og toaletter
6.075

Ikke inntektsgivende arrangementer, lukkede lag som åremålsdager, bryllup, juletrefester og lignende

3.510
Leie av kulturscene per kveld/døgn eksklusiv garderober og kjøkken 1.800
Til regelmessig trening og lignende, inntil 2 timer. Unntatt barn og ungdom under 19 år, som fra desember 2022 er gratis.
Sal 1
Kulturscene
Garderobe (per enhet)
Foaje
Kjøkken

265
265
115
135
380
Svømmehall uten kommunal badevakt
Inkludert 2 garderober/dusjer, inntil 2 timer
Inkludert 2 garderober/dusjer, per time over 2 timer
Tillegg per garderobe/dusj ekstra, per enhet

680
340
115
Utlån bord inntil 3 dager, per bord 65
Utlån stoler inntil 3 dager, per stol 35
Utlån tallerkener/bestikk inntil 3 dager, per kuvert 20
Kjøkken (2. etasje) 385

Priser ved eventuelt ekstra renhold/tilleggsarbeid:
Renhold mandag-fredag kl 07:00-15:00: 350 per time
Renhold mandag-fredag kl 15:00-07:00 og helg: 650 per time
Erstatning av tapt nøkkelkort/nøkkel: 300

Meldal samfunnshus

Inntektsgivende arrangementer som offentlige fester, gammeldans, salgsmesser og lignende
Inkluderer storsal med garderobe, toaletter og kantine 1. etasje
6.075
Lukkede lag som bryllup og åremålsdager, festmøter, basar og så videre
Inkluderer storsal med garderobe, toaletter og kantine 1. etasje
3.510
Kantine, inkludert kjøkken og toaletter 1. etasje
(Utstyr fra kjøkken i 2. etasje er ikke inkludert)
605
Foaje med garderobe og toaletter i 1. etasje 390
Storsal, korte arrangementer (1-3 timer) 1.515
Lillesal 2. etasje (Spisesalen) 1.040
Kommunestyresal 2. etasje 725
Formannskapssal (2. etasje) 370
Kjøkken (2. etasje) 385

 

Orkdal samfunnshus

Rom Arrangement Pris
Hele huset Inntektsbringende arrangementer
(offentlige fest, russefest og lignende)
6.000
hel helg
Hele huset Inntektsbringende arrangementer
(offentlige fest, russefest og lignende)
3.500
døgnpris
Hele huset Private arrangementer
(bryllup, bursdager, jubileum, slektstreff og lignende)
4.500
hel helg
Hele huset Private arrangementer
(bursdager, jubileum, bingo, slektstreff og lignende)
2.500
døgnpris
Lillesal med kjøkken Private arrangementer
(bursdager og lignende)
1.200
døgnpris
Lillesal med kjøkken Møter og lignende 250 per time
minimum 2 timer
Storsal Bingo og lignende 200 per time
minimum 2 timer
Storsal Ballspill og annen trening for barn og ungdom under 19 år 150 per time
minimum 2 timer
Barnebursdager
(Mandag-torsdag)
Bursdager for skolens elever
(1.-4. klasse)
0
Barnebursdager
(Mandag-torsdag)
Bursdager for skolens elever
(øvrige trinn)
400
 • For lan og andre alkoholfrie arrangementer for barn og ungdom (opp til 19 år) betales halv leiepris

Orkland rådhus og Orkland kulturhus

Romnummerr
Romnavn
Private arrangementer * Inntektsbringende
arrangementer
R4105.1
Kommunestyresal
Per time: 400 (minimum 2 timer)
Per døgn: 1.500
Per helg: 2.500
Per time: 800 (minimum 2 timer)
Per døgn: 3.000
Per helg: 5.000
R4105.1
Lille kommunestyresal
Per time: 300 (minimum 2 timer)
Per døgn: 1.000
Per helg: 1.750
Per time: 600 (minimum 2 timer)
Per døgn: 2.000
Per helg: 3.500
R4111
Kantine inkludert kjøkken
Per time: 400 (minimum 2 timer)
Per døgn: 1.500
Per helg: 2.500
Per time: 800 (minimum 2 timer)
Per døgn: 3.000
Per helg: 5.000
R4101
Formannskapssal
Per time: 300 (minimum 2 timer)
Per døgn: 1.000
Per helg: 1.750
Per time: 600 (minimum 2 timer)
Per døgn: 2.000
Per helg: 3.500
Pakkeløsning
Kommunestyresal
Lille kommunestyresal
Per time: 500 (minimum 2 timer)
Per døgn: 2.000
Per helg: 4.000
Per time: 1.000 (minimum 2 timer)
Per døgn: 4.000
Per helg: 8.000
Pakkeløsning
Kommunestyresal
Lille kommunestyresal
Kantine inkludert kjøkken
Per time: 650 (minimum 2 timer)
Per døgn: 3.000
Per helg: 5.000
Per time: 1.300 (minimum 2 timer)
Per døgn: 6.000
Per helg: 10.000
Pakkeløsning
Kommunestyresal
Kantine inkludert kjøkken
Per time: 550 (minimum 2 timer)
Per døgn: 2.500
Per helg: 4.500
Per time: 1.100 (minimum 2 timer)
Per døgn: 5.000
Per helg: 9.000
Pakkeløsning
Lille kommunestyresal
Kantine inkludert kjøkken
Per time: 450 (minimum 2 timer)
Per døgn: 2.000
Per helg: 3.500
Per time: 900 (minimum 2 timer)
Per døgn: 4.000
Per helg: 7.000
Pakkeløsning
Formannskapssal
Kantine inkludert kjøkken
Per time: 450 (minimum 2 timer)
Per døgn: 2.000
Per helg: 3.500
Per time: 900 (minimum 2 timer)
Per døgn: 4.000
Per helg: 7.000
Kulturhus
Kinosal (inkludert garderober)
Per time: 800 (minimum 2 timer)
Per døgn: 2.000
Per helg: 3.000
Per time: 4.000 (minimum 2 timer)
Per døgn: 10.000
Per helg: 15.000
Kulturhus
Garderobe 1
Per time: 200 (minimum 2 timer) Per time: 200 (minimum 2 timer)
Kulturhus
Garderobe 1
Per time: 200 (minimum 2 timer) Per time: 200 (minimum 2 timer)
 • For lan og andre alkoholfrie arrangementer for barn og ungdom (opp til 19 år) betales halv leiepris
 • * Arrangement i regi av følgende organisasjoner betaler leie etter billigste sats ("Private arrangementer")
  • Trossamfunn og humanitære foreninger, lag og foreninger innenfor: Kultur, politikk, interesse- og studievirksomhet og sosiale organisasjoner
  • Gammeldansforeningene: defineres som en sosial organisasjon
  • Velforeninger o.l.: defineres som humanitære/sosiale/nærmiljøorganisasjoner
  • Bondekvinnelagene og husmorlagene: defineres som kultur/humanitære/sosiale organisasjoner når leieforholdet omhandler ordinære møter
  • Kulturarrangement i regi av andre betaler leiesats for "Private arrangementer". Dette gjelder også familiearrangement som for eksempel bryllup.

Svorkmo samfunnshus

Rom Arrangement Pris
Hele huset Inntektsbringende arrangementer
(offentlige fest, russefest og lignende)
6.000
hel helg
Hele huset Inntektsbringende arrangementer
(offentlige fest, russefest og lignende)
3.500
døgnpris
Hele huset Private arrangementer
(bryllup, bursdager, jubileum, slektstreff og lignende)
4.500
hel helg
Hele huset Private arrangementer
(bursdager, jubileum, bingo, slektstreff og lignende)
2.500
døgnpris
Lillesal med kjøkken Private arrangementer
(bursdager og lignende)
1.200
døgnpris
Lillesal med kjøkken Møter og lignende 250 per time
minimum 2 timer
Storsal Bingo og lignende 200 per time
minimum 2 timer
Storsal Ballspill og annen trening. Unntatt barn og ungdom under 19 år, som fra desember 2022 er gratis. 150 per time
minimum 2 timer
Barnebursdager
(Mandag-torsdag)
Bursdager for skolens elever
(1.-4. klasse)
0
Barnebursdager
(Mandag-torsdag)
Bursdager for skolens elever
(øvrige trinn)
400
 • For lan og andre alkoholfrie arrangementer for barn og ungdom (opp til 19 år) betales halv leiepris