Med gode fagfolk med bred kompetanse på fagfeltet psykisk helse og rus kan vi tilbyr veildning og undervisning på mange ulike tema til våre samarbeidspartnere.

Kommunen har et godt etablert system for faste veiledningsmøter både internt i avdeling for psykisk helse- og rusarbeid, og med våre faste samarbeidsparter: NAV, Orkdal DPS, BUP Orkdal, Rosenvik AS, alle legesentrene i kommunen, Orkdal og Meldal Helsetun, Hjemmetjenesten, Helsesøstertjenesten, Barneverntjenesten, kommunens bolig- og husbankteam, Fysio- ergoterapitjenesten og LAR.

Ta kontakt med oss om du har ønsker om undervisining eller veiledning.

Vi har etablert et godt samarbeid med N.K.S. Veiledningssenteret for pårørende. Dette er et gratis og faglig lavterskeltilbud for pårørende til rusavhengige. Veilederne har taushetsplikt, og din historie blir ikke nedtegnet og oppbevart. Ta kontakt for avtale på telefon: 74 83 38 69 / 451 42 144

Kurs i mestring av angst og depresjon

Mestringskurs

Kurs i mestring av vanlige psykiske helseutfordringer som stress, angst og depresjon. Datoer for kursstart legger vi ut på vår Facebookside

Kurset består av en kurspakke som gjennom tre kursdager gir et innblikk i hvordan tanker, følelser og det som skjer i kroppen henger sammen. Kurset har fokus på hvordan du systematisk kan jobbe med dette, slik at du kan kjenne igjen og håndtere plager som gir ulike utfordringer i hverdagen. Plager kan være at du føler deg stresset, engstelig eller nedstemt.

Første kursdag gir en introduksjon til kognitiv metode, og danner grunnlaget for de to neste kursdagene. Den andre dagen handler om nedstemthet/depresjon, og den tredje dagen er angst temaet.

Dette er et gratis kurs og vi stiller ingen krav til aktiv deltagelse. Gjennom kurspakken er målet å øke bevissheten rundt egne tankemønster, og det gis muligheter for å trene på mestringsstrategiene du lærer.

Mestringskursene er åpent for alle som ønsker det.

Du kan melde deg på til kurs på telefon: 907 94 440 på hverdager mellom 12:00 - 15:00

Nyttige lenker kognitiv terapi og andre former for selvhjelp:

Sinnemestring

Å kontrollere SINNE kan være vanskelig. Men, det er viktig for DEG og DINE NÆRMESTE.

Informasjon om kursstart legger vi ut på vår Facebookside

Ta kontakt på telefon 907 94 440 (hverdager mellom 12:00 og 15:00)

Nyttige lenker:

sinnemestring.jpg