Kort fortalt

  • Du må sjekke hvilke regler som gjelder for din eiendom.
  • Mindre enn 50 kvm kan du søke om selv.
  • Større enn 50 kvm må fagfolk søke for deg.
  • I de fleste tilfeller må du søke for å bygge.
  • Noen mindre byggearbeider kan du slippe å søke.
    Les om hvilke på Direktoratet for byggkvalitet

Sjekk hvilke regler som gjelder for din eiendom

Du kan finne all informasjon om din eiendom på en egen side. Der finner du ut hva du har anledning til å bygge.

Hvis du bor i bygg reguler til vern må du vær oppmerksom på at det stilles strengere krav til nybyggets tilpasning til eksisterende bebyggelse. Du vil finne om bygget du eier er regulert til vern i gjeldende reguleringsplan for eiendommen.

Må jeg søke eller ikke?

I de fleste tilfeller må man søke om tillatelse for å bygge. Men for noen mindre byggearbeider kan man slippe søknad.

På nettsidene til Direktoratet for byggkvalitet kan du enkelt finne ut hva du må søke om.

Send melding når du er ferdig, selv om du ikke må søke

Selv om du ikke må søke, må du sende melding til kommunen om du har bygget og hvor det er plassert på eiendommen. Dette er fordi kommunens digitale kart må oppdateres.

Når det er ferdig skal du sende e-post, brev eller levere dokumentene direkte i skranken til servicetorget, og du må legge ved følgende dokumentasjon:

  • Byggesaksblankett 5188
  • Situasjonskart som viser plassering og størrelse
  • Eventuelt plan-, snitt- og fasadetegninger

E-post: postmottak@orkland.kommune.no

Kan jeg søke selv?

Du kan søke selv hvis det du skal bygge er inntil 50 kvadratmeter.

Dersom bygningen er over 50 kvadratmeter må fagfolk søke for deg