Lev klimavennlig

Lær om hvordan du kan leve mer klimavennlig i kommunen vår

Vi vil bidra til å nå FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål trådte i kraft i januar 2016.

Orkland kommune legger FN`s bærekraftsmål til grunn for alt planarbeid i kommunen.

Orkland kommune ønsker å løfte blikket, styre i riktig retning og utvikle gode løsninger lokalt, samtidig som vi vil tenke og bidra globalt. FNs bærekraftsmål er et spennende rammeverk for utvikling av lokalpolitikken.

På sykkel i Orkland

Det skal være attraktivt å sykle i Orkland. Vi vet at det er bra å sykle – både for vår egen helse og for miljø og klima. Jo flere vi er som sykler, jo bedre er det for det lokale miljøet og det globale klimaet. I tillegg får vi et triveligere sentrumsliv, bedre nærmiljø og positive helseeffekter for den enkelte.

Kaste mindre mat

Orkland kommune ønsker at det skal kastes mindre mat. For å nå dette målet må vi alle bidra: enkeltpersoner, småbarnsfamilier, skoler, barnehager, kommunen selv, butikker og andre lokale aktører.

10 tips for å unngå matsvinn

  1. Gjennomgå kjøleskapet før du skriver handleliste
  2. Husk at best før faktisk er best før, og ikke ødelagt etter
  3. Innfør en restemiddag i uka
  4. Bruk rester som en utfordring til å lage noe helt nytt
  5. Lukt alltid på maten før du kaster den
  6. Grønnsaker som er slappe kan fint brukes i gryteretter
  7. Lag din egen grønnsaksblanding av restene og hiv i fryseren
  8. Eksperimenter med annet tilbehør enn du vanligvis bruker
  9. Oppbevar maten riktig slik at den holder seg lengre og bedre
  10. Lag en ypperlig middag til Brutus (husk at husdyr ikke kan spise all mat)

Kildesortere

Alt avfall inneholder ressurser. Likevel ser vi at mye av restavfallet fra husstandene i Orkland inneholder ting som kunne og burde vært kildesortert. Hva sorteres hvor, levering av avfall? Hvorfor sortere?

På gjenvinningsstasjonene kan du kaste ting du ikke trenger. Sjekk også ut Sortere.no kan du finne ut hvor du kan levere ulike typer avfall, hvordan avfallet ditt gjenvinnes og hva det brukes til.

Se også nettsidene til avfallsselskapet ReMidt IKS

Bruk tøybleier og få rabatt!

Bruker dere tøybleier? Be om et engangstilskudd på 1 000 kroner per familie. Dette er en rabatt som gis av avfallsselskapet ReMidt IKS