• Litjgårdsveien er en omsorgsenhet i psykisk helse- og rusarbeid. 
  • Tjenester i Litjgårdsveien tildeles på bakgrunn av en helhetlig helse- og sosialfaglig vurdering.