Kort fortalt

  • Reglene gjelder både i naturområder, boligområder og områder med butikker og kontor.

Du trenger ikke å søke dersom

  • du skal montere et skilt eller en reklameinnretningen uten lys, som er mindre enn 3 kvadratmeter, på en flat vegg eller innhegning.

Du må søke dersom

  • flaten på skiltet er større enn 3 kvadratmeter
  • du ønsker å montere flere skilt- og reklameinnretninger på samme fasade
  • du ønsker å sette opp lysreklame
     
  • Slik søker du selv

Søk med hjelp fra fagfolk

For større bygg, kjøpesenter og lignende krever kommunen en samlet skiltplan for bygningen. Kontakt et firma som kan sende inn søknaden for deg og stå ansvarlig for arbeidet.