Kort fortalt

Før du setter opp bod, uthus, drivhus, lekehytte, pergola og lignende, må du undersøke hvilke regler som gjelder for din tomt.

I noen tilfeller kan du bygge uten å søke først.

Kontakt kommunen hvis du er i tvil om hva du har lov til å bygge.

Sjekk hvilke regler som gjelder for din eiendom

Du kan finne informasjon om din eiendom på en egen side. Der finner du ut hva du har anledning til å bygge.

Må jeg søke eller ikke?

I de fleste tilfeller må du søke om tillatelse for å bygge. Men for noen mindre byggearbeider kan du slippe søknad.

På nettsidene til Direktoratet for byggkvalitet kan du enkelt finne ut hva du må søke om

Kan jeg søke selv?

Du kan søke selv hvis det du skal bygge er under 70 kvadratmeter, bygningen er maks én etasje høy og ingen skal bo eller sove i bygningen.

Fagfolk må søke for deg, dersom bygningen er over 70 kvadratmeter eller noen skal sove eller bo der.

Slik søker du selv

Send melding når du er ferdig - selv om du ikke må søke

Selv om du ikke må søke må du sende melding til kommunen og opplyse om hva du har bygget, og hvor det er plassert på eiendommen. Dette er fordi kommunens digitale kart må oppdateres.

Når bygget er ferdig skal du sende e-post til postmottak@orkland.kommune.no, brev eller levere dokumentene direkte i skranken til servicekontoret på Orkland rådhus, og du må legge ved følgende dokumentasjon:

  • Byggesaksblankett 5188
  • Situasjonskart som viser plassering og størrelse
  • Eventuelt plan-, snitt- og fasadetegninger