Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Sykehjem

Orkland kommune har fire helseinstitusjoner med heldøgns pleie og omsorgstjenester. Det er ikke søknadsfrist, alle søknader behandles fortløpende. Når du søker helse- og omsorgstjenester er det søknadskontoret som behandler den. Vi forsøker å gi deg et svar innen 14 dager. Hvis vi ikke klarer det, vil vi kontakte deg og fortelle hvor lang tid vi tror det vil ta. Vi kommer vanligvis på hjemmebesøk og avtaler dette med deg eller den du har gitt fullmakt til på forhånd.