Kort fortalt

  • Du kan bygge garasje uten å søke hvis alle kravene beskrevet under er oppfylt.
  • Du må søke hvis ett eller flere av kravene ikke er oppfylt.
  • Du kan ta kontakt med Plan og byggesak hvis du trenger hjelp til å finne ut om du må søke eller ikke.

Sjekk hvilke regler og planer som gjelder for eiendommen din

Sjekk først om det er egne regler for garasjer i reguleringsplanen for eiendommen din. Hvis reguleringsplanen har egne regler for garasjer, må du følge disse.

Må jeg søke eller ikke?

I de fleste tilfeller må du søke om tillatelse for å bygge. Men for noen mindre byggearbeider kan du slippe søknad.

byggutenasoke.no kan du finne ut hva du må søke om.

Søke om å bygge garasje

Hvis garasjen er søknadspliktig, må du søke kommunen før du bygger.

Rapportere bygging

Hvis du ikke trenger å søke må du likevel sende melding til kommunen om hva du har bygget, og hvor det er plassert på eiendommen.

Du kan sende e-post, brev eller levere dokumentene direkte hos et av kommunehusene eller rådhuset.

Vi trenger disse dokumentene for å oppdatere våre digitale kart:

  • Byggesaksblankett 5188
  • Situasjonskart som viser plassering og størrelse
  • Eventuelt plan-, snitt- og fasadetegninger

Du må søke hvis du skal bygge ny avkjørsel eller endre en eksisterende

Hvordan avkjørsler plasseres, utformes og brukes, er av stor betydning for trafikkavviklingen og trafikksikkerheten.