Tidslinje for prosessen

arealdelen_faser_1758_220622.jpg

Arbeidet med kommuneplanens arealdel følger planprogrammet som ble vedtatt av kommunestyret 23. juni 2021.

Kommuneplanens arealdel bestemmer hvordan vi vil bruke og utvikle de ulike områdene i kommunen: Hvor kan det bygges nye boliger, hvor tett skal det være lov å bygge i de ulike områdene og hvilke områder bør utvikles først? Hvor skal det være plass til ulike typer handels- og næringsvirksomhet, og hvor skal det være grøntområder?

Figuren over viser de viktigste fasene for deg som ønsker å delta i planarbeidet. De angitte tidsperiodene kan bli justert i løpet av planprosessen.

Nå jobber vi med å gjennomgå høringsuttalelsene

Høringsfristen gikk ut den 8. september 2022. Det har kommet inn et stort antall høringsuttalelser og du kan se disse her

Kommunedirektøren vil gjennomgå alle høringsuttalelser og vurdere om det er behov for å endre planforslaget før det sendes til 2.gangs politisk behandling. Dersom det reviderte planforslaget blir vesentlig endret må det sendes på høring en gang til før planen kan vedtas av kommunestyret.

Her kan du se høringsforslaget

Kommunestyret vedtok 25. mai 2022 å sende planforslaget på høring, med høringsfrist 8. september 2022.

Planforslaget består av mange dokumenter. Her er en oversikt over hva de ulike dokumentene inneholder. Vi anbefaler at du leser dokumentene i den rekkefølgen som er angitt her.

Dersom du vil se alle innspill til kommuneplanarbeidet slik de ble levert til kommunen kan du finne disse på egen side:

Kartverktøy

Høringsforslaget er også tilgjengelig i kommunens øvrige kartverktøy og i appen «Kommunekart».