Tidslinje for prosessen

arealdelen_faser_1758_220622.jpg

Arbeidet med kommuneplanens arealdel følger planprogrammet som ble vedtatt av kommunestyret 23. juni 2021.

Kommuneplanens arealdel bestemmer hvordan vi vil bruke og utvikle de ulike områdene i kommunen: Hvor kan det bygges nye boliger, hvor tett skal det være lov å bygge i de ulike områdene og hvilke områder bør utvikles først? Hvor skal det være plass til ulike typer handels- og næringsvirksomhet, og hvor skal det være grøntområder?

Figuren over viser de viktigste fasene for deg som ønsker å delta i planarbeidet. De angitte tidsperiodene kan bli justert i løpet av planprosessen.

Planforslaget er sendt på høring

Kommunestyret vedtok 25. mai 2022 å sende planforslaget på høring.

Høringsfristen er satt til 8. september 2022.

Planforslaget består av mange dokumenter. Her er en oversikt over hva de ulike dokumentene inneholder. Vi anbefaler at du leser dokumentene i den rekkefølgen som er angitt her.

Dersom du vil se alle innspill til kommuneplanarbeidet slik de ble levert til kommunen kan du finne disse på egen side:

Kartverktøy

Høringsforslaget er også tilgjengelig i kommunens øvrige kartverktøy og i appen «Kommunekart».

Vi har også et 3D-kart der du kan levere din høringsuttalelse direkte.

Folkemøter

I august vil det bli avholdt folkemøter flere steder i kommunen. På folkemøtene vil planforslaget bli presentert, og du får muligheten til å stille spørsmål. Nærmere informasjon om tid og sted legges ut her så snart det er avklart.

Du kan gi høringsuttalelse

Høringsuttalelser må leveres skriftlig innen 1. september 2022.

Du kan levere på følgende måter: