Kort fortalt

Bruksendring er når bruk, formål eller funksjon endres i forhold til den bruken som allerede er tillatt.

Eksempel på bruksendring kan være:

  • Bruksendring fra bod til soverom
  • Bruksendring fra butikk til restaurant

Det finnes noen unntak som ikke er søknadspliktige.

Hva er en bruksendring?

Bruksendring er når bruk, formål eller funksjon endres i forhold til den bruken som allerede er tillatt. Det skal tas hensyn til reguleringsplanen for eiendommen, og det skal tas hensyn til omgivelser, som trafikk, åpningstider osv.

Du slipper å søke hvis:

  • det du skal endre er innen beslektet næringsformål. For eksempel fra klesbutikk til skobutikk. Dette kalles fra detaljhandel til annen detaljhandel.

Når må du søke om bruksendring?

Du må søke om tillatelse til bruksendring når:

  • et byggverk skal tas i bruk til noe annet enn det byggverket opprinnelig var godkjent for eller lovlig brukt til. Tilsvarende gjelder for tilrettelegging for annen bruk.
  • bruksendringen er varig eller midlertidig.
  • du skal ta i bruk bod eller vaskerom og endre til soverom, stue eller liknende (endre fra tilleggsdel til hoveddel) innenfor eksisterende boenhet (enebolig, rekkehus eller leilighet).

Når du gjør endringer internt i egen bolig, trenger du ikke varsle naboene, og du kan søke selv.

Følg veiviser fra Direktoratet for byggkvalitet hvis du vil endre hva du bruker et rom i boligen din til

Når må du få hjelp til søknaden fra godkjent foretak, eksempelvis arkitekt eller et byggefirma?

Du må få hjelp til søknaden om bruksendring når du skal:

  • etablere en ny leilighet i boligen din, for eksempel til utleie
  • endre bruken for eksempel fra kontor til bolig, fra bolig til forretning eller fra forretning til servering/bevertning/restaurant
  • endre bærende konstruksjoner, for eksempel senke gulv i kjeller eller heve tak