Vakttelefoner

Barnevernvakt
(utenom kontortid)
Telefon: 02800

Hjemmetjeneste
Se kontaktinformasjon under Hjemmetjenester

Krisesenter
Telefon: 72 48 24 10

Legevakt
Telefon: 116 117

NAV hjelpemiddellager
(ukedager 15:30 - 24:00)
(helg/helligdager 08:00 - 24:00)
Telefon: 917 81 122

Tannlegevakt
(i helger og høytider for Trøndelag)
Åpningstid: 10:00 - 15:00
Telefon: 800 41 101

Teknisk vakt/beredskap
(utenom kontortid)
Telefon: 72 46 73 73

Veterinærvakt

Tidligere Agdenes og Orkdal kommuner
Roger Andersen, telefon 922 52 965
Ola Martin Foss, telefon 911 87 191
Kari Anne Sterten, telefon 909 22 879

Tidligere Snillfjord kommune
Telefon 72 45 10 16

Tidligere Meldal kommune
Telefon 72 49 77 99

Viltpåkjørsler
Telefon: 02800