Vakttelefoner

Barnevernvakt
(utenom kontortid)
Telefon: 02800

Hjemmetjeneste
(utenom kontortid)
Telefon: 928 44 423

Krisesenter
Telefon: 72 48 24 10

Legevakt
Telefon: 116 117

Psykososialt kriseteam
Telefon: 906 33 376

NAV hjelpemiddellager
(ukedager 15:30 - 24:00)
(helg/helligdager 08:00 - 24:00)
Telefon: 917 81 122

Tannlegevakt
(i helger og høytider for Trøndelag)
Åpningstid: 10:00 - 1500
Telefon: 800 41 101

Teknisk vakt/beredskap
(utenom kontortid)
Telefon: 72 46 73 73
Valg 4 er midlertidig ute av drift. Velg alternativ 1 for saker som gjelder sone Krogstadøra.
Vi håper å få rettet feilen i løpet av sommeren.

Viltpåkjørsler
Telefon: 02800