Vakttelefoner

Teknisk vakt/beredskap

Her kan du melde fra om akutte feil som gjelder:

  • Vann og avløp
  • Kommunale veier
  • Kommunal eiendom

Mandag - fredag klokken 09:00-15:00: Ring kommunens sentralbord 72 46 73 00
Mandag - fredag klokken 15:00-09:00, samt helg og helligdager: Ring teknisk vakt på telefon 95 11 01 00

Ved strømbrudd, kontakt din nettleverandør Nettselskapet eller Tensio.

For hendelser som ikke haster, oppfordrer vi til å melde inn i ordinær arbeidstid, eller benytt gjerne vår meldingstjeneste Gata mi

Om teknisk vakt

  • Teknisk vakt har ansvar for kommunens egne tekniske anlegg innenfor vei, vann og avløp.
  • Innbyggerne er ansvarlig for at feil og mangler varsles umiddelbart. (Ta kontakt som beskrevet ovenfor)
  • Den enkelte abonnent/huseier er selv ansvarlig for stikkledninger for vann og avløp, private veier og lignende. Ved problemer på private anlegg må rørlegger eller entreprenør kontaktes.

Barnevernvakt (utenom kontortid)

Telefon: 02800

Hjemmetjeneste

Se kontaktinformasjon under Hjemmetjenester

Krisesenter

Telefon: 72 48 24 10

Legevakt

Telefon: 116 117

Nav hjelpemiddellager

(ukedager 15:30 - 24:00)
(helg/helligdager 08:00 - 24:00)
Telefon: 917 81 122

Tannlegevakt (i helger og høytider for Trøndelag)

Åpningstid: 10:00 - 15:00
Telefon: 800 41 101

Veterinærvakt

Tidligere Agdenes og Orkdal kommuner
Telefon: 48 11 34 56

Smådyr: Smådyrvakt i Trøndelag, tlf. 90 81 01 00 eller Evidensia Trondheim Dyresykehus på Tiller, tlf. 73 91 80 01

Tidligere Snillfjord kommune
Telefon 72 45 10 16

Tidligere Meldal kommune
Telefon 72 49 77 99

Viltpåkjørsler

Telefon: 02800