Skjøte og andre hjemmelsdokumenter som skal tinglyses sendes til:

  • Kartverket Tinglysing
    Postboks 600 Sentrum
    3507 Hønefoss

Mer informasjon

Skjema

Veiledning

Veiledning for utfylling finnes på samme side som skjøte, under fanen ? Hjelp til høyre på siden.