Hovedutvalgets rolle

Hovedutvalget har hovedansvar for alle driftsoppgaver i kommunen innen pleie- og omsorgssektoren. Hovedutvalget skal i prinsippet ikke ha ansvar for forvaltningsoppgaver som er tillagt kommunen gjennom lov og regelverk, men hovedutvalget skal likevel ha ansvar når forvaltningsoppgavene som hovedsak er knyttet til den kommunale driften. Dette vil gjelde driftsspørsmål innen blant annet:

  • Institusjoner
  • Hjemmetjenesten
  • Bo og miljø
  • Friskliv og rehabilitering
  • Psykisk helse og rusbehandling
  • NAV

Arbeiderpartiet

Nr Navn                                                             E-post Telefon
1. Hanne Nyhus - AP - leder Send e-post 918 78 795
2. Marit Halsetrønning - AP Send e-post 922 01 033
3. Tormod Solem Slupphaug - AP Send e-post 482 06 893

Kristelig Folkeparti
Senterpartiet

Nr Navn                                                             E-post Telefon
1. Arild Røland - SP Send e-post 936 30 024
2. Bjørn Berg - SP Send e-post 996 12 133
3. Sigrun Karen Hoseth - SP Send e-post 938 33 444

Fremskrittspartiet
Høyre
Miljøpartiet De Grønne
Pensjonistpartiet
Rødt
Småbylista Orkland
SV – Sosialistisk Venstreparti
Venstre

Nr Navn                                                             E-post Telefon
1. Janne Isdal Svorkås - PP Send e-post 413 70 887
2. Stein Elshaug - H - nestleder Send e-post 934 26 421
3. Stine Gangås - R Send e-post 984 52 446

Varamedlemmer

Arbeiderpartiet

1. Eli Dalsegg - AP
2. Rolf Inge Furuhaug - AP
3. Berit By - AP
4. Kjell Arve Berg - AP
5. Hege Moe Hegg - AP

Kristelig Folkeparti
Senterpartiet

1. Atle Ingar Kjelstad - SP
2. Inger Karin Dyndal - SP
3. Hallgeir Mjønes - SP
4. Vigdis Jonsen - SP
5. Vibecke Solberg Ree - SP

Fremskrittspartiet
Høyre
Miljøpartiet De Grønne
Pensjonistpartiet
Rødt
Småbylista Orkland
SV – Sosialistisk Venstreparti
Venstre

1. Hans Peter Verme - R
2. Roy Arne Ressem - R
3. Linda Kristin Pedersen - R

1. Turid Østhus - H
2. Kjell Inge Selbekk - H
3. Knut Grønningen - H

1. Janicke Andresen - PP
2. Gina Maria Baumeyer - FRP
3. Wenche Romundstad - PP