Om skolen

Grøtte skole er en 1 - 10-skole, flott beliggende på Kongshaugen, Fannrem. Skolen er bygget med passivhusstandard og framstår som moderne og flotte. Barneskolen ble ferdigstilt i februar 2012, og ungdomsskolen i august 2013. Vi har ca 500 elever og kretsen strekker seg fra Fannremsmoen i nord til Kårmo i sør. En stor del av våre elever kommer til skolen med buss.

Den idylliske beliggenheten og det flotte uteområdet innbyr til varierte og inspirerende aktiviteter. Vår pedagogisk plattform vektlegger gode relasjoner mellom alle på skolen.