Hovedutvalgets rolle

Hovedutvalget har hovedansvar for kommunens lovforvaltning. Lovforvaltning som er knyttet til kommunal drift skal likevel ikke omfattes av hovedutvalgets ansvarsområde. Utvalget skal ha ansvar for kommunens arbeid innen miljø- og landbrukssaker og utvalget avgjør selv om det skal opprettes egne arbeidsutvalg for disse fagområdene. Utvalget skal ha myndighet i saker der kommunen gir tillatelser/avslag eller gjennomfører kontroll eller gir pålegg.

Følgende områder vil være sentrale i ansvarsområdet:

 •     Plan- og bygningslov
 •     Miljø/forurensing
 •     Veglov, jordlov, skoglov, forpaktningslov, konsesjonslov
 •     Alkohollovgivning
 •     Brannlovgiving (forbyggende arbeid etc.)
 •     Naturlovgiving – herunder naturmangfoldloven
 •     Vedtak etter matrikkelloven

Arbeiderpartiet

NrNavnE-postTelefon
1.Karin Leknes Røttereng - leder

Send e-post

91 72 17 71

2.Inge Helgeton

Send e-post

90 52 91 90

3Sandra Aaberg Leko

Send e-post

90 71 66 87

Høyre

NrNavnE-postTelefon
1.Stein Elshaug - nestleder       

Send e-post

93 42 64 21

Venstre

NrNavnE-postTelefon
1.Gunnhild Wingan

Send e-post

90 51 52 65

Småbypartiet

NrNavnE-postTelefon
1.Jørgen Indergård

Send e-post

92 84 44 27

Senterpartiet/Kristelig Folkeparti/Industri- og næringspartiet

NrNavn                                                            E-postTelefon
1.Wenche Snildalsli Vuttudal - SP

Send e-post

91 55 24 61

2.Ola Bjørkøy - SP

Send e-post

97 65 21 91

3.Bjørn Berg - SP

Send e-post

99 61 21 33

Pensjonistpartiet

NrNavn                                                            E-postTelefon
1.Terje Selvnes

Send e-post

98 44 26 80

Fremskrittspartiet

Nr Navn E-post Telefon
1. Gina Maria Baumeyer

Send e-post

97 60 22 60

Varamedlemmer

Arbeiderpartiet

1. Hans Peter Brøndbo
2. Kjersti Lund Olsen
3. Øyvind Løveseter Mikkelsen
4. Thomas Eggan
5. Malin Mehlum Skjuleng

Høyre

 1. Knut Grønningen 
 2. Eystein Løkken
 3. Mahmod Mohamed Saleh

Venstre

 1. Ole Roar Bonvik
 2. Arne Kristian Mo
 3. Hanne Kvernmo Rye

Småbypartiet

 1. Geir Knutzen
 2. Ingeborg Ødegård
 3. Marianne G. Lium

Senterpartiet
Kristelig Folkeparti
Industri- og næringspartiet

1. Stig Kalstad - SP
2. Trond Selmer Nergaard - SP
3. Brage Syrstad - SP
4. Bjarne Lund - SP
5. Kristian Martin Fremstad - Sp
6. Lasse Hilstad Sørmo - SP

Pensjonistpartiet

 1. Reidar Samskott
 2. Anne Sørmo
 3. Frank Landrø

Fremskrittspartiet

1. Eivind Aamot
2. Borger Strand
3. Roger Andre Nesset