Hovedutvalgets rolle

Hovedutvalget har hovedansvar for kommunens lovforvaltning. Lovforvaltning som er knyttet til kommunal drift skal likevel ikke omfattes av hovedutvalgets ansvarsområde. Utvalget skal ha ansvar for kommunens arbeid innen miljø- og landbrukssaker og utvalget avgjør selv om det skal opprettes egne arbeidsutvalg for disse fagområdene. Utvalget skal ha myndighet i saker der kommunen gir tillatelser/avslag eller gjennomfører kontroll eller gir pålegg.

Følgende områder vil være sentrale i ansvarsområdet:

  • Plan- og bygningslov
  • Miljø/forurensing
  • Veglov, jordlov, skoglov, forpaktningslov, konsesjonslov
  • Alkohollovgivning
  • Brannlovgiving (forbyggende arbeid etc.)
  • Naturlovgiving – herunder naturmangfoldloven
  • Vedtak etter matrikkelloven

Arbeiderpartiet

Nr Navn                                                             E-post Telefon
1. Hans Peter Brøndbo - AP Send e-post 993 24 898
2. Inge Helgeton - AP Send e-post 905 29 190
3. Karin Leknes Røttereng - AP Send e-post 917 21 771
4. Tina Øyås - AP - nestleder Send e-post 900 19 821

Kristelig Folkeparti
Senterpartiet

Nr Navn                                                             E-post Telefon
1. Hanne Haldogard Bjørkli - SP Send e-post 454 71 857
2. Kristian Martin Fremstad - SP Send e-post 994 57 261
3. Rasmus Skålholt - SP - leder Send e-post 907 62 087
4. Stine Storengen - SP Send e-post 478 57 585

Fremskrittspartiet
Høyre
Miljøpartiet De Grønne
Pensjonistpartiet
Rødt
Småbylista Orkland
SV – Sosialistisk Venstreparti
Venstre

Nr Navn                                                             E-post Telefon
1. Eva Solstad - H Send e-post 995 83 495
2. Hans Kringstad - SBL Send e-post 905 48 998
3. Helge Ringli - FRP Send e-post 908 28 690

Varamedlemmer

Arbeiderpartiet

1. Berit Solem - AP
2. Svanhild Aune - AP
3. Eirik Torblå - AP
4. Antonios Hatzimarkos - AP
5. Kjersti Lund Olsen - AP
6. Thomas Eggan - AP

Kristelig Folkeparti
Senterpartiet

1. Anders Husdal - SP
2. Marit Elisabeth Vik Singstad - SP
3. Trond Selmer Nergaard - SP
4. Maria Kvernmo - SP
5. Arnt Ulkestad - SP
6. Elisabet Selås - SP

Fremskrittspartiet
Høyre
Miljøpartiet De Grønne
Pensjonistpartiet
Rødt
Småbylista Orkland
SV – Sosialistisk Venstreparti
Venstre

1. Marie Richter - H
2. Arnt Otto Lie - H
3. Marius Solstad Aarvik - H

1. Roger Forås - FRP
2. Roger Nesset - FRP
3. Svein Inge Størseth - FRP

1. Johan Randahl - MDG
2. Solveig Nærup Sandvik - SBL
3. John Arne Rekstad - SBL
4. Marit Mjøen - SBL