Kjære alle sammen,

Jeg er utrolig stolt av å være ordfører i Orkland – den fineste kommunen i Trøndelag!

Etter kommunesammenslåingen har vi lykkes i å posisjonere oss som et regionalt tyngdepunkt sør for Trondheim, samtidig som vi har utmerket oss som den mest spennende kommunen innen næringsutvikling. Det bidrar til økt vekst, tilflytting og tilføring av ny kompetanse. Dette er et arbeid vi skal fortsette med.

Vi står overfor de samme utfordringene som de fleste andre kommuner i landet vårt, men vår solide og godt organiserte kommune gir oss større spillerom til å finne gode og effektive løsninger. Vi har hardtarbeidende ansatte som hver dag jobber for at alle kommunens innbyggere skal ha et best mulig tilbud.

Likevel er det dere, våre kjære innbyggere, som utgjør kjernen av vår kommune. Frivilligheten er limet i vårt samfunn, det som gjør at vi trives der vi bor. Mange av dere legger ned en betydelig innsats for fellesskapet, enten det er som medlemmer i kor, korps eller idrettslag, som besøksvenner, eller rett og slett bare er gode medmennesker.

Vi ønsker at alle innbyggere i Orkland skal ha et godt liv i kommunen vår, og derfor er din stemme alltid viktig for oss. Har du noe på hjertet er du velkommen til å kontakte meg via telefon, e-post eller besøke meg på rådhuset!

Med vennlig hilsen

Hanne Nyhus
Ordfører

Eva_Solstad_COL_500
Eva Solstad Legar

Varaordfører

Eva Solstad Legar

Telefon:
99 58 34 95

Send e-post