Hovedutvalgets rolle

Hovedutvalget har hovedansvar for alle driftsoppgaver i kommunen innen oppvekst, helse og mestring, kulturliv og idrett, samt folkehelse. Hovedutvalget skal i prinsippet ikke ha ansvar for forvaltningsoppgaver som er tillagt kommunen gjennom lov og regelverk, men skal likevel ha ansvar når forvaltningsoppgavene som hovedsak er knyttet til den kommunale driften. 

Dette vil gjelde driftsspørsmål innen blant annet:

 •  Skole og barnehage 
 • Barne- og familietjenesten
 • Integrering (Voksenopplæring og flyktningtjenesten) 
 • Institusjoner og hjemmetjenesten 
 • Bo og miljø 
 • Friskliv og rehabilitering
 • Nav
 • Kulturinstitusjoner 
 • Bibliotek  
 • Idrettsanlegg 

Arbeiderpartiet

NrNavn                                                            E-postTelefon
1.Odd Arild Svartbekk - leder

Send e-post

95 10 27 20

2.Marita Hammervik-Owen

Send e-post

40 33 42 42

3.Jan Haugen

Send e-post

95 07 29 01

Venstre

NrNavnE-postTelefon
1.Hanne Mehli - nestleder

Send e-post

92 24 99 35

Sosialistisk venstreparti

NrNavnE-postTelefon
1.Yassin Mahamoud Elm

Send e-post

99 59 76 37

Småbypartiet

NrNavnE-postTelefon
1.Lena Veronica Røe

Send e-post

48 60 12 20

Senterpartiet/Kristelig folkeparti/Industri- og næringspartiet

NrNavn                                                            E-postTelefon
1.Ragnhild Hynne - SP

Send e-post

97 03 04 92

2.Bente Høston Bostad - KRF

Send e-post

91 31 12 17

3.Arild Røland - SP

Send e-post

93 63 00 24

Rødt

NrNavn                                                            E-postTelefon
1.Hans Petter Verme

Send e-post

92 80 88 84

Pensjonistpartiet

NrNavnE-postTelefon
1.Jannicke Andresen

Send e-post

91 82 49 35

Varamedlemmer

Arbeiderpartiet

1. Oddleif Bakås
2. Malin Mehlum Skjuleng
3. Viktor Kristensen
4. Magni Skålholt Løseth
5. Rolf Inge Furuhaug
6. Marit Hilstad

Venstre

 1. Christian Bonvik
 2. Torstein Grønningen
 3. Joar Prins Andøl

Sosialistisk venstreparti

 1. Sofie Theman-Tolonen
 2. Tonje Stølan
 3. Anne mari Svinsaas

Småbypartiet

 1. Marianne Grande Lium
 2. Geir Knutzen
 3. John N. Konstad

Senterpartiet
Kristelig Folkeparti
Industri- og næringspartiet

1. Gunnar Sørløkk - SP
2. Vibecke Solberg Ree - SP
3. Magne Krogsgaard - KRF
4. Britt Grete Sørløkk - SP
5. Mikael Orre Rye - KRF
6. Bjarne Lund - SP
7. Stine Storengen - SP

Rødt

 1. Vibeke Melby Nilssen
 2. Hege Hegg Mo
 3. Thor Kristian Leirbakken Tharaldsen

Pensjonistpartiet

 1. Elin Randahl
 2. Wenche Romundstad
 3. John Arne Dørdal