Kommunestyrevalg

Kommunestyret er kommunens øverste organ. Her blir det tatt beslutninger i lokale saker som barnehager, barnevern, plan- og arealspørsmål, grunnskole, helse- og omsorgstjenester, kulturtiltak og renovasjon.

Det er de lokale sakene som påvirker hverdagen din mest. Når du stemmer, er du med og bestemmer hvem som skal representere deg og dine interesser i kommunestyret.

Det er kommunestyrevalg i september hvert fjerde år, og holdes neste gang 11. september 2023.

Fylkestingsvalg

Fylkestinget er fylkeskommunens øverste organ. Fylkestinget tar beslutninger om blant annet videregående opplæring, fylkesveier med tilhørende fergestrekninger, lokal kollektivtransport og kulturtiltak.

Det er fylkestingsvalg i september hvert fjerde år, og holdes neste gang 11. september 2023.

Til deg som vil stille liste

Partier og politiske grupper som ønsker å stille til valg, må levere inn et listeforslag til den kommunen eller det fylket de ønsker å stille til valg i.

Frist for å levere liste er 31. mars 2023 kl. 12:00

Kommunestyret i Orkland kommune har vedtatt å redusere antall representanter fra 51 til 43 representanter.

Les mer på nettsidene til Valgdirektoratet: