Kommunestyrevalg

Kommunestyret er kommunens øverste organ. Her blir det tatt beslutninger i lokale saker som barnehager, barnevern, plan- og arealspørsmål, grunnskole, helse- og omsorgstjenester, kulturtiltak og renovasjon.

Det er de lokale sakene som påvirker hverdagen din mest. Når du stemmer, er du med og bestemmer hvem som skal representere deg og dine interesser i kommunestyret.

Det er kommunestyrevalg i september hvert fjerde år.

Godkjente valglister - kommunestyrevalget Orkland 2023

Fristen for innlevering av listeforslag til høstens kommunestyrevalg var 01.04.2023. Forslagene er godkjent av valgstyret 26.04.2023. 

Følgende valglister er godkjent:

Fylkestingsvalg

Fylkestinget er fylkeskommunens øverste organ. Fylkestinget tar beslutninger om blant annet videregående opplæring, fylkesveier med tilhørende fergestrekninger, lokal kollektivtransport og kulturtiltak.

Det er fylkestingsvalg i september hvert fjerde år.

 

Stemme på valgdagen mandag 11. september

Her kan du stemme på valgdagen 
mandag 11. september 2023: 

Husk å ta med legitimasjon med bilde og gjerne valgkort hvis du har fått dette tilsendt!

Forhåndsstemming fra 10. august til 8. september

Her kan du forhåndstemme:

Oversikt over forhåndsstemmemottak på helse- og omsorgsboliger kunngjøres med oppslag på hvert enkelt sted. Her kan du forhåndsstemme:

Er du folkeregistrert i Orkland, men oppholder deg i en annen kommune i Norge? Da kan du forhåndsstemme i oppholdskommunen.

Husk å ta med legitimasjon med bilde og gjerne valgkort hvis du har fått dette tilsendt!

Hvordan stemme?

Her får du forklart hvordan du stemmer ved kommunestyrevalget, forklart på ulike språk.

Stemme hjemme?

Du kan søke valgstyret om å stemme hjemme, eller der du oppholder deg, 
hvis du på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avlegge stemme i et  
valglokale.

I søknaden må du oppgi fullt navn, fødselsdato og -år, telefonnummer,  
samt hvilken adresse du befinner deg på den siste uka før valget.

Ta kontakt med servicekontoret på telefon 72 46 73 00 som  
videreformidler til valgstyret.

Søknader om å stemme hjemme, eller et annet sted hvor du oppholder  
deg siste uka før valget, må være mottatt av valgstyret senest onsdag 6.  
september 2023 klokken 10:00 (søknaden kan være muntlig).

Hvem har stemmerett ved kommune- og fylkestingsvalget?

 • Norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2023, som er eller har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge.
 • Statsborgere i Danmark, Finland, Island eller Sverige som har fylt 18 år innen utgangen av 2023, og er registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge senest 30. juni 2023.
 • Personer som ikke er norske statsborgere, men som har fylt 18 år innen utgangen av 2023 og har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen.

  Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet.

Står du i manntallet?

For å kunne stemme ved høstens kommunestyre- og fylkestingsvalg må du stå i manntallet. Du kan undersøke om du står i valgmanntallet i kommunen der du bor. Vær klar over at du er manntallsført i den kommunen der du var registrert som boende per 30. juni 2023.

Manntallet for Orkland kommune legges ut til offentlig ettersyn fra 12. juli og fram til valgdagen på følgende steder:

Lensvik kommunehus, Harald Grønningens vei 10, 7316 Lensvik
Meldal kommunehus, Kvamsveien 621, 7336 Meldal 
Orkland rådhus, Alfarveien 5, 7300 Orkanger
Krokstadøra kommunehus, Ågjerdet 8, 7257 Snillfjord

Dersom navnet ditt ikke står i valgmanntallet, eller du mener det er andre feil i listene, kan du klage. Klagen skal være skriftlig og begrunnet. Klagen sendes til valgstyret i kommunen der du bor.

Klage over feil i manntallet sendes:
Valgstyret i Orkland kommune, Postboks 83, 7301 Orkanger

Tidligstemming fra 3. juli til 9. august

Er du bortreist på valgdagen eller i perioden før, kan du fra 3. juli til 9. august benytte tilbudet om tidligstemming ved rådhuset og kommunehusene.

 • På Orkland rådhus kan du stemme i åpningstiden 09.00 - 15:00

  Du kan avtale tid for tidligstemming på kommunehusene:
 • Lensvik kommunehus, Harald Grønningens vei 10, 7316 Lensvik
 • Meldal kommunehus, Kvamsveien 621, 7336 Meldal
 • Krokstadøra kommunehus, Ågjerdet 8, 7257 Snillfjord

Fra 10. august til 8. september kan du forhåndsstemme ved flere steder i Orkland.