Har du stemmerett ved stortingsvalget?

Dette er kravene du må oppfylle for å kunne stemme ved stortingsvalget 2021.

Ved stortingsvalget 2021 har du stemmerett dersom du er:

 • Norsk statsborger
 • Har fylt 18 år innen utgangen av 2021
 • Er, eller har vært, registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge

Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet. Dersom de ikke noen gang har vært registrert som bosatt i Norge, skal de manntallsføres i Oslo kommune.

Har du stemmerett ved sametingsvalget?

Sametingsvalget avholdes samtidig med stortingsvalget. I 2021 er valgdagen mandag 13. september. For å kunne stemme til sametingsvalget, så må du være registrert i Sametingets valgmanntall.

Tidligstemming fra 1. juli

Er du bortreist på valgdagen eller i perioden før, kan du fra 1. juli til 9. august benytte tilbudet om tidligstemming ved rådhuset og kommunehusene.

 • På Orkland rådhus kan du stemme i åpningstiden 08:30 - 15:00

Du kan avtale tid for tidligstemming på kommunehusene:

 • Lensvik kommunehus, Harald Grønningens vei 10, 7316 Lensvik
 • Meldal kommunehus, Kvamsveien 2, 7336 Meldal
 • Krokstadøra kommunehus, Ågjerdet 8, 7257 Snillfjord

Fra 10. august til 10. september kan du forhåndsstemme ved flere steder i Orkland.

Står du i manntallet?

For å kunne stemme ved høstens stortings- og sametingsvalg må du stå i manntallet. Du kan undersøke om du står i valgmanntallet i kommunen der du bor. Vær klar over at du er manntallsført i den kommunen der du var registrert som boende per 30. juni 2021.

Dersom navnet ditt ikke står i valgmanntallet, eller du mener det er andre feil i listene, kan du klage. Klagen skal være skriftlig og begrunnet. Klagen sendes til valgstyret i kommunen der du bor.

Manntallet for Orkland kommune legges ut til offentlig ettersyn fra 15. juli og fram til valgdagen på følgende steder:

 • Lensvik kommunehus, Harald Grønningens vei 10, 7316 Lensvik
 • Meldal kommunehus, Kvamsveien 2, 7336 Meldal (fra 28/7)
 • Orkland rådhus, Alfarveien 5, 7300 Orkanger
 • Krokstadøra kommunehus, Ågjerdet 8, 7257 Snillfjord

Klage over feil i manntallet sendes:
Valgstyret i Orkland kommune, Postboks 83, 7301 Orkanger

valglogo_gull_bokmaal.jpg