Arbeiderpartiet

NrNavn                                                            E-postTelefon
1.Hanne Nyhus - ordfører

Send e-post

91 87 87 95

2.Svein Erik Jørgensen

Send e-post

48 16 46 60

3.Olga Ucinska

Send e-post

95 53 00 74

Høyre

NrNavn                                                            E-postTelefon
1.Eva Solstad Legar - varaordfører

Send e-post

99 58 34 95

Småbypartiet Orkland

NrNavn                                                            E-postTelefon
1.Hans Atle Kringstad

Send e-post

90 54 89 98

Sosialistisk venstreparti og Venstre

NrNavn                                                            E-postTelefon
1.Anne Mari Svinsaas - SV

Send e-post

90 87 88 11

Senterpartiet, Kristelig folkeparti og Industri- og næringspartiet

NrNavn                                                            E-postTelefon
1.Kristian Martin Fremstad - SP

Send e-post

99 45 72 61

2.Stine Storengen - SP

Send e-post

47 85 75 85

3.Lasse Hilstad Sørmo - SP

Send e-post

41 45 60 70

Pensjonistpartiet

NrNavn                                                            E-postTelefon
1.Torstein Larsen

Send e-post

90 76 85 00

Fremskrittspartiet og Rødt

NrNavn                                                            E-postTelefon
1.Helge Johan Ringli - FRP

Send e-post

90 82 86 90

Varamedlemmer

Arbeiderpartiet

1. Jan Haugen
2. Marita Hammervik-Owen
3. Odd Arild Svartbekk
4. Karin Røttereng
5. Oddvar Kjøren

Høyre

1. Marie Richter
2. Stein Elshaug

Småbypartiet Orkland

1. Knut Even Wormdal
2. Lena Veronica Røe
3. Jørgen Indergård

Sosialistisk venstreparti og Venstre

1. Hanne Mehli - V
2. Gunnhild Wingan - V
3. Yassin Mahamoud Elmi - SV

Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Industri og næringspartiet

1. Bjørn Berg - SP
2.Ola Bjørkøy - SP
3. Bente Høstom Bostad - KRF
4. Gunnar Sørløkk - SP

 

Pensjonistpartiet

1. Terje Selvnes
2. Janicke Andresen
3. Turid Mjønesaune

Fremskrittspartiet og Rødt

1. Hans Peter Verme - R
2. Gina Baumayer - FRP
3. Tore Slørdahl - FRP