Kontrollutvalget

MedlemE-postTelefonVaramedlemmer:
Leder
Linn Annett Brå Østgaard - SP
Send e-post92 01 46 73Anders Husdal - SP
Nestleder
Erling Dyrendahl Sterten - INP
Send e-post98 61 71 70Terje Solli - INP
Eldar Carlson - R  Marit Anne Vuttudal - SP
    
Siri Sølberg Heli - HSend e-post93 47 76 44Bjørn Inge Fossmo - AP
   Hanne Kvernmo Rye - V
   Hans Bernhard Meland - AP
    
Espen Tørset - SVSend e-post92 82 55 90Grete Gravrok Strand - SMP
   Ketil Stokkan - H
   Helge Romundstad - AP