Arbeiderpartiet

Nr Navn                                                             E-post Telefon
1. Roald Furuli Send e-post 975 32 405

Høyre

Nr Navn                                                             E-post Telefon
1. Joar Syrstadeng Send e-post 970 80 289

Senterpartiet

Nr Navn                                                             E-post Telefon
1. Aud Inger Kalseth Send e-post 974 36 361

Småbylista Orkland

Nr Navn                                                             E-post Telefon
1. Grethe Gravrok Sand - nestleder Send e-post 404 17 422

SV - Sosialistisk Venstreparti

Nr Navn                                                             E-post Telefon
1. Mads Løkeland-Stai - leder Send e-post 950 56 726

Varamedlemmer

Arbeiderpartiet

Synnøve Hilstad
Jann Erik Evensen
Monica Rødsten

Høyre

Maja Grønningen

Senterpartiet

Ola Halsen
Grethe Stolpnes
Egil Hoston

Småbylista Orkland

Geir Knutzen

SV - Sosialistisk Venstreparti

Ann Kristin Fjellstad