Om skolen

Aa skole er en del av Krokstadøra oppvekstsenter, som består av barnehage, skole og SFO.

Skolen ligger på Krokstadøra og er en 1-10 skole. De siste par årene har skolen gjennomgått en omfattende renovering både inne og ute.

Inneværende skoleår har vi 44 elever. Av disse går 18 på barnetrinnet og 26 på ungdomstrinnet. Vi har små elevkull på skolen, noe som gjør at elevene får tett oppfølging gjennom hele opplæringsløpet ved skolen.

Aa skole ligger slik til at vi har kort vei til både sjø, skog og fjell. Vi bruker utemiljøet for å stimulere sosial, fysisk og faglig læring og utvikling.

Vi har også svømmebasseng, lysløype og bibliotek i umiddelbar nærhet.

Krokstadøra oppvekstsenter – et godt sted å lære!