SFO er et frivillig, kommunalt tilbud for elever på første til fjerde årstrinn i barneskolen i Norge. Barn med spesielle behov har plass frem til 7. klasse.

Foresatte som trenger tilsyn til barna lengre enn skoletid, for eksempel på grunn av egen jobb, kan la barna gå på SFO før og etter vanlig skoletid fra klokka 06:45 til skolestart og fra skoleslutt til 16:30 hver skoledag. Skolefritidsåret varer fra 1. august til og med 31. juli.

Dersom forholdene tilsier det, kan rektor fatte avgjørelse om stengning av skolefritidsordningen i romjula, i påskeuka og i juli etter at det er drøftet i skolens rådsorganer. Ved stengning om sommeren, vil barn som har behov for skolefritidsplass om sommeren få det. Tilbudet vil da kunne bli gitt i en annen skolefritidsordning eller barnehage.

Fristen for å søke plass på skolefritidsordningen er 1. mars hvert år.

Les mer om:

Inntektsgradert foreldrebetaling i SFO

En nasjonal ordning for inntektsgradert foreldrebetaling i SFO blir innført 1. august 2020. Den går ut på at ingen husholdninger skal betale mer enn 6 % av bruttoinntekten sin for en 100 % SFO-plass. Ordningen gjelder for barn i 1. og 2. klasse.

I påvente av politisk behandling av ny modell er det ikke mulig å søke om dette nå. Det blir åpnet for søknad gjennom Visma Flyt Skole når dette er klart, og informasjon legges ut på kommunens hjemmeside og facebook.