Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Administrasjonsutvalg
Eiendomsskattetakstutvalget 19
Eldreråd 2020 - 2023 31
27
19
28
18
27
10
22
19
3
Felles hovedutvalg 11
Formannskap 22
5
26
11
13
25
3
15
29
13
20
3
17
26
9
23
21
4
18
2
Hovedutvalg Forvaltning 15
12
18
1
21
6
10
25
19
16
14
11
9
Hovedutvalg helse og mestring 15
12
18
1
6
12
12
19
16
14
11
9
Hovedutvalg kultur, idrett og folkehelse 15
12
18
15
22
13
19
11
19
16
14
11
9
Hovedutvalg Oppvekst 15
12
18
31
3
4
10
19
16
14
11
9
Hovedutvalg Teknikk 15
12
18
31
29
13
11
19
16
14
11
9
Klagenemnd for eiendomsskatt
Klageutvalg forvaltning 17
21
Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 23
20
16
11
3
1
15
3
Kommunestyre 8
29
4
1
20
24
19
2
30
28
25
16
Kontrollutvalg Orkland 11
28
5
9
15
10
8
Valgstyre
Valgutvalg 29
4
20
2

Kontrollutvalg
(Sekretariat Konsek Trøndelag)