Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Administrasjonsutvalg 30
Eiendomsskattetakstutvalget 27
Eldreråd 2020 - 2023 19
9
16
20
15
15
24
21
Felles hovedutvalg
Formannskap 4
18
1
15
28
8
22
26
24
14
21
30
13
27
10
31
7
21
5
Gruppeledermøte
Hovedutvalg Forvaltning 11
8
15
19
11
7
23
20
17
14
12
Hovedutvalg helse og mestring 11
8
15
19
11
7
23
19
18
Hovedutvalg kultur, idrett og folkehelse 11
8
15
19
10
7
23
20
18
Hovedutvalg Oppvekst 11
8
15
19
10
7
23
20
18
Hovedutvalg Teknikk 11
8
15
20
10
8
23
20
17
14
12
Klagenemnd for eiendomsskatt
Klageutvalg forvaltning 24
14
27
Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 12
9
2
4
15
7
5
Kommunestyre 25
1
29
3
31
21
6
3
17
24
25
28
19
Kontrollutvalg 28
16
13
19
19
Trafikksikkerhetsutvalg 8
24
6
Ungdomsråd 24
28
28
25
30
5
19
Valgstyre 23
15
26
11
12
Valgutvalg 3