Utvalg Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Administrasjonsutvalg
Eiendomsskattetakstutvalget 26
Eldreråd 4
25
29
11
8
13
22
26
24
21
Felles hovedutvalg 5
Formannskap 23
6
27
19
23
30
21
28
11
3
17
1
29
5
26
10
Hovedutvalg forvaltning 2023 - 2027 16
13
12
16
14
4
27
24
22
12
3
Hovedutvalg helse, oppvekst og kultur 16
13
12
16
14
4
27
17
Hovedutvalg Teknikk 16
13
12
16
14
4
27
24
22
12
3
Klagenemnd for eiendomsskatt
Klageutvalg forvaltning 2023-2027 23
19
30
Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (2023-2027 24
29
26
8
27
Kommunestyre 30
5
9
7
18
10
15
19
17
Kontrollutvalg. 28
3
29
18
30
4
Ungdomsråd 23
27
19
30
28
Valgutvalg 30
5
7