Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Administrasjonsutvalg 17
Eiendomsskattetakstutvalget 22
Eldreråd 2020 - 2023 9
9
13
8
Felles hovedutvalg 13
Formannskap 13
20
3
11
17
10
24
21
28
5
26
2
16
25
8
22
20
3
17
1
Gruppeledermøte 3
Hovedutvalg Forvaltning 13
10
17
14
12
9
18
15
6
10
8
Hovedutvalg helse og mestring 13
10
17
14
12
9
18
15
6
10
8
Hovedutvalg kultur, idrett og folkehelse 13
11
17
14
12
9
18
15
6
10
8
Hovedutvalg Oppvekst 13
9
17
14
12
9
18
15
6
10
8
Hovedutvalg Teknikk 12
14
11
17
14
12
9
18
15
6
10
8
Klagenemnd for eiendomsskatt
Klageutvalg forvaltning 20
Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 11
22
3
2
21
2
Kommunestyre 27
3
7
19
23
1
29
27
24
15
Kontrollutvalg 2
4
8
21
26
7
Valgstyre 14
Valgutvalg

Kontrollutvalg
(Sekretariat Konsek Trøndelag)