Nr Navn                                                             E-post Telefon
1. Arild Røland Send e-post 936 30 024
2. Ellinor Lauvsnes - nestleder Send e-post 936 58 838
3. Jan Morten Almli Send e-post 992 50 895
4. John Esten Skjærli Send e-post 957 82 008
5. Kari Haug Gjønnes - leder Send e-post 900 40 057
6. Marion Jensen Send e-post 482 06 890
7. Mona Størdal Send e-post 924 10 321

Varamedlemmer

Nr Personlige varamedlemmer Medlem
1. Olav Huseby for Arild Røland
2. Anita Lindgren for Ellinor Lauvsnes
3. Pia Istad for Jan Morten Almli
4. Bente Bostad for John Esten Skjærli
5. Karsten Engen for Kari Haug Gjønnes
6. Aud-Thorild Andersen for Marion Jensen
7. Halvard Hansen for Mona Størdal