Hovedutvalgets rolle

Hovedutvalget har hovedansvar for alle utbyggingsoppgaver i kommunen og for driftsoppgaver i kommunen innen den tekniske sektoren. Hovedutvalget skal i prinsippet ikke ha ansvar for forvaltningsoppgaver som er tillagt kommunen gjennom lov og regelverk, men hovedutvalget skal likevel ha ansvar når forvaltningsoppgavene som er knyttet til den kommunale driften. Dette vil gjelde driftsspørsmål innen:

 • Alle kommunale bygg, veger, vann, avløp, renovasjon, feiing og brannberedskap

Arbeiderpartiet

NrNavn                                                            E-postTelefon
1.Oddvar Kjøren - nestleder

Send e-post

91 84 43 75

2.Kristine Solli

Send e-post

41 47 19 57

3.Jørn Arild Drugli

Send e-post

90 02 41 65

Småbypartiet

NrNavn                                                            E-postTelefon
1.Knut Even Wormdal - leder

Send e-post

48 15 78 15

Høyre

NrNavn                                                            E-postTelefon
1.Marie Richter 

Send e-post

97 04 10 71

Senterpartiet/Kristelig Folkeparti/Industri- og næringspartiet

NrNavn                                                            E-postTelefon
1.Kjetil Schive - INP

Send e-post

97 60 38 24

2.Eli Birgitte Singstad

Send e-post

95 13 98 57

Pensjonistpartiet

Nr NavnE-postTelefon
1.Turid Mjønesaune                                            

Send e-post

93 23 67 10

Fremskrittspartiet

NrNavnE-postTelefon
1.Tore Slørdahl                                                    

Send e-post

95 05 46 67

Varamedlemmer

Arbeiderpartiet

1. Thomas Eggan
2. Vibeke Mehlum
3. Håkon Dollis 
4. Synnøve Hilstad
5. Jann Erik Evensen
6. Viktor Kristensen

Småbypartiet

 1. Ingeborg Ødegård
 2. Hermann Lund
 3. Marianne G. Lium

Høyre

 1. Mahmod Mohamed Saleh
 2. Liv Marit Vinje
 3. Arnt Otto Lie

Senterpartiet
Kristelig Folkeparti
Industri- og næringspartiet

1. Jan Egil Rømmesmo - INP
2. Trond Selmer Nergaard - SP
3. Vibecke Solberg Ree - SP
4. Aud Inger Kalseth - SP
 

Pensjonistpartiet

 1. Tanja Solem
 2. Hallvard Hansen
 3. Ellinor Lauvsnes

Fremskrittspartiet

 1. Svein Inge Størseth
 2. Lars Engen
 3. Roger Forås