Hovedutvalgets rolle

Hovedutvalget har hovedansvar for alle utbyggingsoppgaver i kommunen og for driftsoppgaver i kommunen innen den tekniske sektoren. Hovedutvalget skal i prinsippet ikke ha ansvar for forvaltningsoppgaver som er tillagt kommunen gjennom lov og regelverk, men hovedutvalget skal likevel ha ansvar når forvaltningsoppgavene som er knyttet til den kommunale driften. Dette vil gjelde driftsspørsmål innen:

  • Alle kommunale bygg, veger, vann, avløp, renovasjon, feiing og brannberedskap

Arbeiderpartiet

Nr Navn                                                             E-post Telefon
1. Bente Svartbekk Kirkaune - AP Send e-post 962 37 776
2. Eystein Steigen - AP Send e-post 915 31 641
3. Oddvar Kjøren - AP - leder Send e-post 918 44 375

Kristelig Folkeparti
Senterpartiet

Nr Navn                                                             E-post Telefon
1. Eli Rostad Solhus - SP Send e-post 472 54 925
2. Ola Bjørkøy - SP - nestleder Send e-post 976 52 191
3. Rebekka Ravnsborg Aanes - SP Send e-post 909 21 328

Fremskrittspartiet
Høyre
Miljøpartiet De Grønne
Pensjonistpartiet
Rødt
Småbylista Orkland
SV – Sosialistisk Venstreparti
Venstre

Nr Navn                                                             E-post Telefon
1. Knut Even Wormdal - SBL Send e-post 481 57 815
2. Mona Størdal - MDG Send e-post 924 10 321
3. Tore Slørdahl - FRP Send e-post 950 54 667

Varamedlemmer

Arbeiderpartiet

1. Håkon Dollis - AP
2. Ellen Wahlmann - AP
3. Fredrik Evjen - AP
4. Jan Haugen - AP
5. Karen Unni Knudsen - AP

Kristelig Folkeparti
Senterpartiet

1. Arnt Ulkestad - SP
2. Jo Amund Skålholt - SP
3. Elisabet Selås - SP
4. Karin Bakkelund Bjørkhaug - KRF
5. Rune Kvernmo - SP

Fremskrittspartiet
Høyre
Miljøpartiet De Grønne
Pensjonistpartiet
Rødt
Småbylista Orkland
SV – Sosialistisk Venstreparti
Venstre

1. Bjørn Johan Vullum - SBL
2. Marit Mjøen - SBL
3. John Arne Rekstad - SBL

1. Johan Randahl - MDG
2. Gunn Jorunn Følstad - MDG
3. Kine Tangvik Størdal - MDG

1. Gaute Berg - PP
2. Oddleif Skorild - FRP