Hovedutvalgets rolle

Hovedutvalget har hovedansvar for alle driftsoppgaver i kommunen innen oppvekstsektoren. Hovedutvalget skal i prinsippet ikke ha ansvar for forvaltningsoppgaver som er tillagt kommunen gjennom lov og regelverk, men hovedutvalget skal likevel ha ansvar når forvaltningsoppgavene som hovedsak er knyttet til den kommunale driften.

Dette vil gjelde driftsspørsmål innen blant annet:

  • Skole og barnehage
  • Barne- og familietjenesten
  • Integrering (Voksenopplæring og flyktningtjenesten)

Arbeiderpartiet

Nr Navn                                                             E-post Telefon
1. Magni Skålholt Løseth - AP Send e-post 975 32 324
2. Marita Hammervik-Owen - AP Send e-post 403 34 242
3. Odd Arild Svartbekk - AP Send e-post 951 02 720

Kristelig Folkeparti
Senterpartiet

Nr Navn                                                             E-post Telefon
1. Linn Anett Brå Østgaard - SP Send e-post 920 14 673
2. Sondre Aarflot Saksvik - SP Send e-post 948 15 577
3. Stig Kalstad - SP - leder Send e-post 907 77 537

Fremskrittspartiet
Høyre
Miljøpartiet De Grønne
Pensjonistpartiet
Rødt
Småbylista Orkland
SV – Sosialistisk Venstreparti
Venstre

Nr Navn                                                             E-post Telefon
1. Bjørn Steinar Kirkholt - H Send e-post 907 87 798
2. Kjell Rønningsbakk - SV Send e-post 901 97 429
3. Mildrid Nesheim - V - nestleder Send e-post 901 31 572

Varamedlemmer

Arbeiderpartiet

1. Oddleif Bakås - AP
2. Olav Huseby - AP
3. Camilla Aamot Holm - AP
4. Kjell Solem Slupphaug - AP
5. Marit Jørgensen - AP

Kristelig Folkeparti
Senterpartiet

1. Brage Syrstad - SP
2. Randi Irene Hilstad - SP
3. Bjarne Lund - SP
4. Vigdis Jonsen - SP
5. Asgeir Handberg - SP

Fremskrittspartiet
Høyre
Miljøpartiet De Grønne
Pensjonistpartiet
Rødt
Småbylista Orkland
SV – Sosialistisk Venstreparti
Venstre

1. Yassin Mahamoud Elmi - SV
2. Tone Pedersen - SV
3. Vigdis Bye Olsen - SV

1. Torstein Grønningen - V
2. Hanne Mehli - V
3. Trond Syrstad - V

1. John Arne Skjellfjord - H
2. Geir Olav Ånesbug - H
3. Hilde Stina Elshaug - H