Om barnehagene i Orkland

Orkland kommune har søknadsfrist for barnehageplass 1. mars hvert år.

Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Dersom barnet fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes for, har barnet rett på plass innen utgangen av den måneden barnet er født.

Det ovennevnte er hjemlet i barnehagelovens §12 a. Rett til plass i barnehage. Orkland kommune har imidlertid utvidet retten til barnehageplass utover dette: 

Opptak for barn som fyller ett år i løpet av desember, januar, februar, mars, april og mai har rett på plass måneden etter fylte et år. Søknadsfrist 1.oktober.

Flytter du til Orkland kommune i løpet av barnehageåret, har barnet ditt rett på plass innen tre måneder fra søknadsdato.

Det foretas ikke inntak av nye barn i juni og juli.

Orkland kommune er ett opptaksområde. Det betyr at ikke alle nødvendigvis får førsteønsket oppfylt når det gjelder hvilken barnehage man får plass i. Vi tilstreber imidlertid å imøtekomme ønsker så langt det lar seg gjøre.

Om Lensvik og Mølnbukt barnehager

Barnehagen består av en fire-avdelings barnehage med to småbarns og to storbarnsavdelinger i Lensvik, samt en avdelingsbarnehage i Mølnbukt. Lensvik barnehage ligger fint til med umiddelbar nærhet til skog og sjø. Vi har et godt samarbeid med Lensvik skole som holder til på nabotomta. Mellom oss har vi utvendig idrettsanlegg og flerbrukshus til disposisjon.

Mølnbukt barnehage hadde nyåpning i nye lokaler i september 2019. Vi består av en avdeling med Lysheim skole som nærmeste nabo. Det gir oss tilgang på gymsal, skolekjøkken, sløydsal og bibliotek. Vi har et flott turterreng i umiddelbar nærhet, og i Bjørdalen har vi en super gapahuk.

Vi jobber for å gi alle barn trygghet, mestringsfølelse, sosial kompetanse og god språkutvikling. Vi har et bevisst forhold til respekt, likeverd og inkludering, og ser at det gir resultater.

Åpningstider

Barnehagen er åpen hverdager fra kl 06:30 - 16:30