Om barnehagene i Orkland

Orkland kommune har søknadsfrist for barnehageplass 1. mars hvert år.

Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Dersom barnet fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes for, har barnet rett på plass innen utgangen av den måneden barnet er født.

Det ovennevnte er hjemlet i barnehagelovens §12 a. Rett til plass i barnehage. Orkland kommune har imidlertid utvidet retten til barnehageplass utover dette: 

Opptak for barn som fyller ett år i løpet av desember, januar, februar, mars, april og mai har rett på plass måneden etter fylte et år. Søknadsfrist 1.oktober.

Flytter du til Orkland kommune i løpet av barnehageåret, har barnet ditt rett på plass innen tre måneder fra søknadsdato.

Det foretas ikke inntak av nye barn i juni og juli.

Orkland kommune er ett opptaksområde. Det betyr at ikke alle nødvendigvis får førsteønsket oppfylt når det gjelder hvilken barnehage man får plass i. Vi tilstreber imidlertid å imøtekomme ønsker så langt det lar seg gjøre.

Om Meldal barnehage

Meldal barnehage består av Grefstad og Å barnehager. Grefstad barnehage ligger like ved Meldal barne- og ungdomsskole, noe som gir gode muligheter for samarbeid. Vi har fire avdelinger, med i alt 72 plasser. Vårt store areal gir gode muligheter for barns lek og læring både ute og inne. Barnehagens plassering i nærmiljøet gir mange aktivitetsmuligheter. Kølmoen, Kløvsteinbakken, turstier i skogen og ved elva gir mange muligheter for varierte opplevelser.

Å barnehage holder til i gamle Å skole. Våre oppussede og framtidsrettede lokaler gir gode muligheter for lek og læring. Vi har to avdelinger med til sammen 36 plasser. Barnehagen har et stort og variert uteområde, i tillegg til at plasseringen gir oss unike muligheter i nærmiljøet. I umiddelbar nærhet har vi Å-stuggu, idrettsplass og gymsal. Vi har turstier i skogen og langs elva, og kan besøke flere gapahuker som lokalbefolkningen har satt opp. I tillegg er vi så heldig å kunne besøke flere gårdsbruk i grenda vår.

Åpningstider

Barnehagen er åpen hverdager fra kl 06:45 - 16:30