Om barnehagene i Orkland

Orkland kommune har søknadsfrist for barnehageplass 1. mars hvert år.

Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Dersom barnet fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes for, har barnet rett på plass innen utgangen av den måneden barnet er født.

Det ovennevnte er hjemlet i barnehagelovens §12 a. Rett til plass i barnehage. Orkland kommune har imidlertid utvidet retten til barnehageplass utover dette: 

Opptak for barn som fyller ett år i løpet av desember, januar, februar, mars, april og mai har rett på plass måneden etter fylte et år. Søknadsfrist 1.oktober.

Flytter du til Orkland kommune i løpet av barnehageåret, har barnet ditt rett på plass innen tre måneder fra søknadsdato.

Det foretas ikke inntak av nye barn i juni og juli.

Orkland kommune er ett opptaksområde. Det betyr at ikke alle nødvendigvis får førsteønsket oppfylt når det gjelder hvilken barnehage man får plass i. Vi tilstreber imidlertid å imøtekomme ønsker så langt det lar seg gjøre.

Om Krokstadøra barnehage

Barnehagen utgjør sammen med Aa skole Krokstadøra oppvekstsenter. Barnehagen har en småbarnsavdeling og en storbarnsavdeling. Vi samarbeider tett med skolen, og har felles turer og aktiviteter gjennom året.

Barnehagen ligger slik til at vi har kort vei til både sjø, skog og fjell. Vi har et stort uteområde som blant annet består av små bakker, flate områder og gapahuk. Vi bruker nærmiljøet og naturen aktivt gjennom året. Svømmebasseng, lysløype og bibliotek finnes også i umiddelbar nærhet.

Foreldre og barn skal oppleve engasjerte og tilgjengelige ansatte.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang.

Åpningstider

Barnehagen er åpen hverdager fra kl 07:00 - 16:15