Om barnehagene i Orkland

Orkland kommune har søknadsfrist for barnehageplass 1. mars hvert år.

Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Dersom barnet fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes for, har barnet rett på plass innen utgangen av den måneden barnet er født.

Det ovennevnte er hjemlet i barnehagelovens §12 a. Rett til plass i barnehage. Orkland kommune har imidlertid utvidet retten til barnehageplass utover dette: 

Opptak for barn som fyller ett år i løpet av desember, januar, februar, mars, april og mai har rett på plass måneden etter fylte et år. Søknadsfrist 1.oktober.

Flytter du til Orkland kommune i løpet av barnehageåret, har barnet ditt rett på plass innen tre måneder fra søknadsdato.

Det foretas ikke inntak av nye barn i juni og juli.

Orkland kommune er ett opptaksområde. Det betyr at ikke alle nødvendigvis får førsteønsket oppfylt når det gjelder hvilken barnehage man får plass i. Vi tilstreber imidlertid å imøtekomme ønsker så langt det lar seg gjøre.

Om Løkken barnehage

Løkken barnehage er lokalisert på Folkets hus-tomta på Løkken Verk. Vi har fire avdelinger. Bygningen har to etasjer, der alle avdelingene ligger i første etasje. I andre etasje er våre kontorer, møterom og pauserom for ansatte. Hver avdeling har fullt utstyrte kjøkken og barnehagen serverer frokost og lunch hver dag, samt et fruktmåltid på ettermiddagen.

Barnehagen har et stort og variert uteområde, tilrettelagt for alle aldre. I vårt nærområde har vi et stort og fint skogsområde som vi bruker til turer og temaarbeid.

Åpningstider

Barnehagen er åpen hverdager fra kl 06:45 - 16:30