Om barnehagene i Orkland

Orkland kommune har søknadsfrist for barnehageplass 1. mars hvert år.

Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Dersom barnet fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes for, har barnet rett på plass innen utgangen av den måneden barnet er født.

Det ovennevnte er hjemlet i barnehagelovens §12 a. Rett til plass i barnehage. Orkland kommune har imidlertid utvidet retten til barnehageplass utover dette: 

Opptak for barn som fyller ett år i løpet av desember, januar, februar, mars, april og mai har rett på plass måneden etter fylte et år. Søknadsfrist 1.oktober.

Flytter du til Orkland kommune i løpet av barnehageåret, har barnet ditt rett på plass innen tre måneder fra søknadsdato.

Det foretas ikke inntak av nye barn i juni og juli.

Orkland kommune er ett opptaksområde. Det betyr at ikke alle nødvendigvis får førsteønsket oppfylt når det gjelder hvilken barnehage man får plass i. Vi tilstreber imidlertid å imøtekomme ønsker så langt det lar seg gjøre.

Om Årlivoll barnehage

Årlivoll barnehage ligger i Årlivoll skolekrets og består av to separate barnehager. Svorkmo barnehage har to avdelinger, mens Vormstad har en. Totalt har 66 barn plass på de to barnehagene, som har ulike særpreg. Fellesnevneren er at vi vektlegger den gode hverdagssamtalen. Vi skal være en ressurs for barn og foreldre, der trygg og åpen kommunikasjon er utgangspunktet for et positivt samarbeid.

Barns medvirkning er viktig hos oss. Vi er spesielt opptatt av språk, realfag og uteliv året rundt. En av våre målsettinger er at alle barn skal ha minst en venn i barnehagen​. Årlivoll barnehage er en arena der lek, læring, utfoldelse og opplevelser skaper gode minner for livet. 

Åpningstider

Barnehagen er åpen hverdager fra kl 06:45 - 16:30