Om barnehagene i Orkland

Orkland kommune har søknadsfrist for barnehageplass 1. mars hvert år.

Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Dersom barnet fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes for, har barnet rett på plass innen utgangen av den måneden barnet er født.

Det ovennevnte er hjemlet i barnehagelovens §12 a. Rett til plass i barnehage. Orkland kommune har imidlertid utvidet retten til barnehageplass utover dette: 

Opptak for barn som fyller ett år i løpet av desember, januar, februar, mars, april og mai har rett på plass måneden etter fylte et år. Søknadsfrist 1.oktober.

Flytter du til Orkland kommune i løpet av barnehageåret, har barnet ditt rett på plass innen tre måneder fra søknadsdato.

Det foretas ikke inntak av nye barn i juni og juli.

Orkland kommune er ett opptaksområde. Det betyr at ikke alle nødvendigvis får førsteønsket oppfylt når det gjelder hvilken barnehage man får plass i. Vi tilstreber imidlertid å imøtekomme ønsker så langt det lar seg gjøre.

Om Orkanger barnehage

Barnehagen har sentral beliggenhet på Orkanger. Barnehagen består av to separate bygninger med knappe 250 meters avstand, Bekkfaret og Rianmyra. På Bekkfaret er det fem avdelinger, mens Rianmyra har seks. Vi legger vekt på å være gode voksne som ivaretar barnas behov for omsorg, lek og læring.

Hos oss ser vi det store i det små, det magiske i det hverdagslige og sier ja til vi vet hvorfor vi sier nei. I Orkanger barnehage får alle en primærkontakt som sikrer at barnet er i sentrum for god omsorg og gode opplevelser.

Åpningstider

Barnehagen er åpen hverdager fra kl 06:45 - 16:30