Om barnehagene i Orkland

Orkland kommune har søknadsfrist for barnehageplass 1. mars hvert år.

Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Dersom barnet fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes for, har barnet rett på plass innen utgangen av den måneden barnet er født.

Det ovennevnte er hjemlet i barnehagelovens §12 a. Rett til plass i barnehage. Orkland kommune har imidlertid utvidet retten til barnehageplass utover dette: 

Opptak for barn som fyller ett år i løpet av desember, januar, februar, mars, april og mai har rett på plass måneden etter fylte et år. Søknadsfrist 1.oktober.

Flytter du til Orkland kommune i løpet av barnehageåret, har barnet ditt rett på plass innen tre måneder fra søknadsdato.

Det foretas ikke inntak av nye barn i juni og juli.

Orkland kommune er ett opptaksområde. Det betyr at ikke alle nødvendigvis får førsteønsket oppfylt når det gjelder hvilken barnehage man får plass i. Vi tilstreber imidlertid å imøtekomme ønsker så langt det lar seg gjøre.

Om Storås barnehage

Storås barnehage er lokalisert i gamle Storås skole, en bygning med stort areal som gir gode muligheter for barns lek og læring. Vår barnehage består av tre avdelinger og har totalt 66 plasser.

Vi har et stort og variert eget uteareal, i tillegg til nærområder som byr på store og unike muligheter. Nærmiljøanlegg, flere gårdsbruk, gapahuk og Heggøya med ny fotballhall gir, samt turstier i naturskjønne områder. Skal vi på lengre turer er Jøngfjellet et populært turmål. 

Åpningstider

Barnehagen er åpen hverdager fra kl 06:45 - 16:30