Nasjonal tjenestekatalog (NTK) er en sentral database som inneholder beskrivelser av de tjenestene som kommunen yter overfor sine innbyggere.

Beskrivelsene følger en fast struktur og gir en unik oversikt over tjenestetilbudet - for både servicekontor, saksbehandler og innbygger.

Tjenestebeskrivelsen inneholder blant annet disse feltene:

  •     Hva er det brukeren får gjennom tjenesten?
  •     Hvem er målgruppe?
  •     Hvilke kriterier/vilkår må oppfylles for at en bruker kan motta tjenesten?
  •     Kan brukeren klage på vedtaket?
  •     Henvisning til gjeldende lovverk

A B D E F G H I J K L M N O P R S T U V Ø