vær_ikon_274.pngOpprinnelse: Etter elva Orkla
Etablert: 1. januar 2020
Landareal: 1 960 km²
Innbyggertall: 18 793 (per 4. kvartal 2023)
Administrasjonssenter: Orkanger
Fylke: Trøndelag
Innbyggernavn: orklendinger
Kommunenummer: 5059
Høyeste fjell: Resfjellet, 1 162 moh

Orkland kommune ligger sør-vest i Trøndelag, sør for Trondheimsfjorden, og er den femte største kommunen i fylket. Reisetid fra Trondheim til kommunesenteret Orkanger er cirka 45 minutter. Det er kollektivtilbud til og fra Trondheim. I tillegg er det hurtigbåtforbindelse mellom Trondheim og Lensvik.

Handel og offentlig tjenestetilbud

Orkland har et handelstilbud som dekker de fleste behov, der Orkanger er et handelssentrum for 50 000 mennesker.  Det offentlige tjenestetilbudet er svært godt utbygd og sysselsetter mange. I kommunen ligger Orkdal sjukehus, som er en del av St.Olavs hospital.

Dugnadsånd og samarbeid

Idrett, kultur og dugnadsånd er et særtrekk ved kommunen. Aktive idrettslag gir tilbud om fotball, handball, turn, skyting, svømming, klatring og langrenn, for å nevne noe. I de senere årene har det vært satset stort på anleggsutvikling for både sommer- og vinteraktivitet. I løpet av sommersesongen er det flere festivaler, arrangementer og spel som skaper folkeliv og aktivitet i hele kommunen. Våren 2020 åpnet et nytt folkehelsesenter på Orkanger. Senteret inneholder Orklandbadet, der spillvarme fra lokalt smelteverk, sammen med solcelleløsninger og en rekke energismarte løsninger gjør det til verdens første energipositive badeanlegg. I tillegg inneholder senteret kommunale helserelaterte tjenestetilbud og utleieareal for private aktører.

Stolte tradisjoner og grønt skifte

Det er først og fremst moderne industri som er bærebjelken i Orklands næringsliv. Gruvedriften på Løkken Verk, med historie tilbake til 1654, var starten på et industrieventyr som i dag rommer flere markedsledende bedrifter innen et bredt næringsspekter.  Smelteverk, offshore, mekanisk industri, treindustri og høyteknologisk elektronikk dominerer. I tillegg har nye store aktører innen næringsmiddelindustri etablert seg de siste årene, og havbruksnæringen er i vekst.  Landbruket har en sentral betydning, og det produseres både melk, kjøtt og korn. Flere småskalaprodusenter har startet med videreforedling av egne råvarer, enkelte med eksklusive bidrag til Michelin-restauranter i Trondheim.  

Næringsaktører har sammen med kommunen etablert Thamsklyngen, som skal være en pådriver og kompetansebank innenfor sirkulær økonomi og det grønne skiftet. Målet er å styrke de regionale bedriftenes konkurransekraft og gi økt verdiskapning og sysselsetting i regionen.

Motiver fra Orkland

 

om_orkland_agdenes_fyr.jpg
Agdenes fyr, ytterst i Trondheimsfjorden, er et kjent landemerke for alle sjøfarende. Foto: privat

 

om_orkland_melkeproduksjon.jpg
Orkland har en offensiv landbruksnæring. Foto: Kajsa Selnes, Allsidig Design

 

om_orkland_orkanger_havn.jpg
Havnevirksomheten på Orkanger har lange, historiske røtter tilbake til 1600-tallet med eksport av kobber fra gruvene.
I dag preges området av ny industri, og en spolebase som betjener offshore-industrien og spesialfartøyet Deep Energy.
Et stort volum av containergods, stykkgods og bulklast lastes over kai. Foto: Orkdalsregionen/orkdalsregionen.no

 

om_orkland_fiskeoppdret.jpg
Norge har en stor oppdrettsnæring som selger fisk for mer enn 65 milliarder kroner årlig.
Store mengder eksporteres årlig fra Trøndelagskysten. Her fra Snillfjord.
Foto: Orkdalsregionen/orkdalsregionen.no