Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

PP-tjenesten

PP-tjenesten er en forkortelse for «pedagogisk-psykologisk tjeneste» og hjelper barnehager og skoler med å gi tilrettelagt opplæring til barn og elever.

Beskrivelse

Den pedagogisk-psykologiske tjenesten (PPT) gjør faglige vurderinger – såkalt sakkyndige vurderinger – av barn og elevers behov for tilpasning eller tilrettelegging.

PP-tjenesten skal gjøre en sakkyndig vurdering i disse tilfellene:

  • om en elev har krav på individuelt tilrettelagt opplæring
  • søknad om / krav om fritak fra opplæringsplikten
  • søknad om tidlig eller utsatt skolestart.

Målgruppe

  • Barn i barnehagen
  • Elever i grunnskolen
  • Deltakere i grunnskoleopplæring for voksne

Brosjyrer, dokumenter,
kart og lignende

Lover

Alle kommuner og fylkeskommuner skal ha en pedagogisk-psykologisk tjeneste.

Se:
barnehageloven § 33 Pedagogisk-psykologisk tjeneste
opplæringslova § 11-3 Pedagogisk-psykologisk teneste

Forskrift til opplæringslova
Barnehageloven
Opplæringslova

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Vanligvis er det barnehagen eller skolen som tar kontakt med PP-tjenesten. Men også elever over 15 år eller foreldre kan kontakte tjenesten for å få råd og veiledning.

Tjenesten oppdatert: 29.05.2024 18:01