Jaspis

Jaspis er en variant av mineralet kvarts som er ugjennomsiktig og farget av jernoksider. Den typiske jaspis er rød, men navnet har også vært brukt om brune, gule eller grønne varianter. Materialet er ofte massivt. Jaspis kan bearbeides til smykker og prydgjenstander, men benyttes også som tilsetting i asfalt og betong på grunn av sin hardhet og slitestyrke. Mineralet er ganske vanlig i enkelte lavaer og sedimenter, og finnes i uedel form blant annet i Trondheimsfeltet.

Jaspis finnes i store mengder i Orkland, spesielt kjent er forekomstene i Svinsåsmarka i Meldal og på Leksa. Da kommunesteinen skulle velges var det nok utbredelse, den vakre fargen og de ulike egenskapene som gjorde valget enkelt.

Jaspis ble vedtatt som kommunestein for Orkland i Fellesnemnda 7.2.2019