Vår visjon

 

Sammen bygger vi Orkland

Våre verdier

 

innhold_side_20.png

Modig

Vi viser tillit, snakker om det som er vanskelig og gjør nødvendige valg.

- modig er å gjøre det som er viktig selv om det er vanskelig

Er du modig?

 

innhold_side_26.png

Klok

Vi kombinerer ny kunnskap, det vi selv har erfart og lærer av andre.

- klok er nyansen mellom å ha rett og gjøre det som er lurt

Er du klok?

 

innhold_side_30.png

Nær

Vi gir det lille ekstra i møte med mennesker – den som berøres, skal høres.

- nær er å være tilstede med hele seg når du møter andre

Er du nær?