Jordbærblomsten

Jordbærplanten har femtallige blomster med hvite kronblad og dobbelt beger. Blomsten har mange pollenbærere og mange frie fruktblad, som danner mange smånøtter. Det spiselige jordbæret er en oppsvulmet og saftig blomsterbunn, hvor de egentlige fruktene sitter utenpå som små, grønne prikker.  Jordbær vokser på den nordlige halvkule og i Andesfjellene.

I Norge finnes tre viltvoksende eller forvillede arter: markjordbær, nakkebær og moskusjordbær. Hagejordbær dyrkes over hele Norge. Lensvik i Orkland er kjent for sine søte solmodne jordbær dyrket i det skrånende landskapet ned mot Trondheimsfjorden. Lensvikbær er nærmest blitt for en merkevare å regne, så da Orkland kommune skulle velge kommuneblomst var det ingen tvil. Det måtte bli jordbærblomsten.

Jordbærblomsten ble vedtatt som kommuneblomst for Orkland i Fellesnemnda 7.2.2019