Det er kartlagt cirka 5000 fritidsboliger i Orkland kommune. Alle fritidsboliger vil i 2021 få en feie- og tilsynshyppighet på hvert 4. år. Etter gjennomført 1. gangs besøk vil hyppigheten endre seg basert på de funn som ble avdekt under besøket.

Hyppigheten blir vurdert ut ifra en risikomodell, og er avhengig av type skorstein, ildsted, fyringsvaner og tilstand på fyringsanlegget, fra besøk to ganger i året til besøk hvert 8. år.