• Eier vil bli varslet på SMS to uker før feiing og tilsyn skal gjennomføres.
  • I varslet vil det bli gitt en oppsatt tid for feiing og tilsyn.
  • Eier må bekrefte eller avkrefte om oppsatt tid passer. Følg instruksjonen i SMS-varselet.
  • Dersom SMS-varselet ikke blir besvart, blir ikke feiing og tilsyn gjennomført.
  • Før brannforebyggeren kommer, må eier påse at det er noen til stede når brannforebyggeren kommer. For å kunne utføre feiing, må det være tilrettelagt med tilfredsstillende adkomst opp til- og på taket. Dersom det ikke er godkjent adkomst for feiing, vil brannforebyggeren informere om godkjente løsninger og utsette feiing til godkjent løsning er på plass.
  • Ha dokumentasjoner og monterings anvisninger for ildsted og skorstein tilgjengelig om det finnes.
  • Finn frem slokkeutstyr, test røykvarsler og bytt batteri om nødvendig.