Regler for fritak av feieavgift i henhold til lokal forskrift om feie- og tilsynsgebyr § 7

  1. Gebyrfritak gis dersom fyringsanlegget ikke er i bruk over tid. Det må være en fysisk adskillelse av ildsted fra skorstein/røykkanal, i tillegg må skorstein/røykkanal blandes av i toppen
  2. For hus med flere skorsteiner/røykløp blir feieavgift fastsatt ut fra antall skorsteiner/røykløp som er i bruk
  3. Fritaket gjøres gjeldende for første terminforfall etter at skorstein er plombert
  4. Fritaket gis for en periode på inntil 4 år. Etter dette vil feiing bli utført og feieravgift innkrevd dersom det ikke søkes om nytt fritak

Skorsteiner / ildsteder som er utmeldt, må ikke tas i bruk før det foreligger melding til feieravdelingen. Det er eier som er ansvarlig for å varsle feieravdelingen før fyringsanlegget tas i bruk igjen.

Bruk av skorstein/ildsted som er utmeldt er i strid med brannloven, og kan derfor føre til avkorting av forsikringsutbetaling ved eventuelle brannskader hvor årsaken kan ha sammenheng med bruk av disse innretninger.