For feiing og tilsyn med fyringsanlegg i fritidsboliger vil kommunestyret fastsette eget gebyr etter selvkostprisnippet. Eiere av fritidsboliger får feie- og tilsynsgebyr hvert år uavhengig om det gjennomføres feiing og tilsyn for dette år.

Alle fritidsboliger vil i 2021 få ett feie- og tilsynsgebyr med en beregnet hyppighet på hvert 4. år. Etter gjennomført 1. gangs besøk vil hyppigheten endre seg basert på de funn som ble avdekt under besøket. Hyppigheten blir vurdert ut ifra en risikomodell, og er avhengig av type skorstein, ildsted, fyringsvaner og tilstand på fyringsanlegget. Hyppigheten kan variere fra to ganger i året til hvert 8. år, alt ettersom hvilke funn som blir avdekt under besøket. Dersom fritidsboligen har flere skorsteiner eller ikke har fyringsanlegg i det hele tatt, ønsker feie- og tilsynsavdelingen tilbakemelding på dette, slik at vi får korrigert våre opplysninger om fritidsboligen, og evt. lagt til eller fjernet feie- og tilsynsgebyret.  

Du kan enkelt søke om fritak fra feie- og tilsynsavgift elektronisk: